ÔN TẬP CUỐI NĂM HÌNH HỌC - TOÁN 11 NÂNG CAO

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Câu 1 trang 124 SGK Hình học 11 Nâng cao Câu 1 trang 124 SGK Hình học 11 Nâng cao

Cho tam giác ABC và các điểm M, N, P lần lượt là trung điểm của các cạnh BC, CA, AB.

Xem chi tiết

Câu 2 trang 124 SGK Hình học 11 Nâng cao Câu 2 trang 124 SGK Hình học 11 Nâng cao

Cho tứ giác ABCD nội tiếp đường tròn (O). Gọi M, N, P, Q lần lượt là trung điểm các cạnh AB, BC, CD và DA. Kẻ MM’, NN’, PP’, QQ’ lần lượt vuông góc với CD, DA, AB, BC.

Xem chi tiết

Câu 3 trang 125 SGK Hình học 11 Nâng cao Câu 3 trang 125 SGK Hình học 11 Nâng cao

Cho tam giác ABC và hai hình vuông ABMN, ACPQ như hình 134.

Xem chi tiết

Câu 4 trang 125 SGK Hình học 11 Nâng cao Câu 4 trang 125 SGK Hình học 11 Nâng cao

Cho tứ diện ABCD. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của BC và BD ; P là một điểm thay đổi trên đoạn thẳng AD.

Xem chi tiết

Câu 5 trang 125 SGK Hình học 11 Nâng cao Câu 5 trang 125 SGK Hình học 11 Nâng cao

Cho hình hộp ABCD.A’B’C’D’. Điểm M nằm giữa A và D, điểm N nằm giữa C và C’ sao cho

Xem chi tiết

Câu 6 trang 125 SGK Hình học 11 Nâng cao Câu 6 trang 125 SGK Hình học 11 Nâng cao

Cho ba tia Ox, Oy, Oz không đồng phẳng. Chứng minh rằng các tia phân giác ngoài của các góc xOy, yOz và zOx đồng phẳng .

Xem chi tiết

Câu 7 trang 125 SGK Hình học 11 Nâng cao Câu 7 trang 125 SGK Hình học 11 Nâng cao

Cho hình chóp S.ABC. Gọi K và N lần lượt là trung điểm của SA và BC ; M là điểm nằm giữa S và C.

Xem chi tiết

Câu 8 trang 126 SGK Hình học 11 Nâng cao Câu 8 trang 126 SGK Hình học 11 Nâng cao

Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có cạnh đáy bằng a và cạnh bên bằng

Xem chi tiết

Câu 9 trang 126 SGK Hình học 11 Nâng cao Câu 9 trang 126 SGK Hình học 11 Nâng cao

Cho tam giác ABC vuông tại A, AB = a, BC = 2a. Hai tia Bx và Cy cùng vuông góc với mp(ABC) và nằm về một phía đối với mặt phẳng đó. Trên Bx, Cy lần lượt lấy các điểm B’, C’ sao cho BB’ = a, CC’ = m.

Xem chi tiếtHỏi bài