B. Giới hạn của hàm số. Hàm số liên tục

Bình chọn:
4.6 trên 107 phiếu
Câu 21 trang 151 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Áp dụng định nghĩa giới hạn

Xem lời giải

Câu 22 trang 151 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Cho hàm số

Xem lời giải

Câu 23 trang 152 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Tìm các giới hạn sau :

Xem lời giải

Quảng cáo

Lộ trình SUN 2025
Câu 24 trang 152 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Tìm các giới hạn sau :

Xem lời giải

Câu 25 trang 152 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Tìm các giới hạn sau :

Xem lời giải

Câu 26 trang 158 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Áp dụng định nghĩa giới hạn

Xem lời giải

Câu 27 trang 158 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Tìm các giới hạn sau (nếu có) :

Xem lời giải

Câu 28 trang 158 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Tìm các giới hạn sau :

Xem lời giải

Câu 29 trang 159 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Cho hàm số

Xem lời giải

Câu 30 trang 159 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Tìm các giới hạn sau :

Xem lời giải

Câu 31 trang 159 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Tìm các giới hạn sau :

Xem lời giải

Câu 32 trang 159 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Tìm các giới hạn sau :

Xem lời giải

Câu 33 trang 159 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Cho hàm số

Xem lời giải

Câu 34 trang 163 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Tìm các giới hạn sau :

Xem lời giải

Câu 35 trang 163 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Tìm các giới hạn sau :

Xem lời giải

Câu 36 trang 163 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Tìm các giới hạn sau :

Xem lời giải

Câu 37 trang 163 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Tính

Xem lời giải

Câu 38 trang 166 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Tìm các giới hạn sau :

Xem lời giải

Câu 39 trang 166 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Tìm các giới hạn sau :

Xem lời giải

Câu 40 trang 166 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Tìm các giới hạn sau :

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất