B. Giới hạn của hàm số. Hàm số liên tục

Bình chọn:
4.6 trên 103 phiếu
Câu 21 trang 151 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao Câu 21 trang 151 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Áp dụng định nghĩa giới hạn

Xem chi tiết

Câu 22 trang 151 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao Câu 22 trang 151 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Cho hàm số

Xem chi tiết

Câu 23 trang 152 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao Câu 23 trang 152 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Tìm các giới hạn sau :

Xem chi tiết

Câu 24 trang 152 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao Câu 24 trang 152 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Tìm các giới hạn sau :

Xem chi tiết

Câu 25 trang 152 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao Câu 25 trang 152 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Tìm các giới hạn sau :

Xem chi tiết

Câu 26 trang 158 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao Câu 26 trang 158 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Áp dụng định nghĩa giới hạn

Xem chi tiết

Câu 27 trang 158 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao Câu 27 trang 158 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Tìm các giới hạn sau (nếu có) :

Xem chi tiết

Câu 28 trang 158 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao Câu 28 trang 158 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Tìm các giới hạn sau :

Xem chi tiết

Câu 29 trang 159 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao Câu 29 trang 159 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Cho hàm số

Xem chi tiết

Câu 30 trang 159 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao Câu 30 trang 159 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Tìm các giới hạn sau :

Xem chi tiết

Câu 31 trang 159 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao Câu 31 trang 159 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Tìm các giới hạn sau :

Xem chi tiết

Câu 32 trang 159 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao Câu 32 trang 159 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Tìm các giới hạn sau :

Xem chi tiết

Câu 33 trang 159 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao Câu 33 trang 159 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Cho hàm số

Xem chi tiết

Câu 34 trang 163 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao Câu 34 trang 163 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Tìm các giới hạn sau :

Xem chi tiết

Câu 35 trang 163 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao Câu 35 trang 163 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Tìm các giới hạn sau :

Xem chi tiết

Câu 36 trang 163 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao Câu 36 trang 163 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Tìm các giới hạn sau :

Xem chi tiết

Câu 37 trang 163 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao Câu 37 trang 163 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Tính

Xem chi tiết

Câu 38 trang 166 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao Câu 38 trang 166 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Tìm các giới hạn sau :

Xem chi tiết

Câu 39 trang 166 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao Câu 39 trang 166 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Tìm các giới hạn sau :

Xem chi tiết

Câu 40 trang 166 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao Câu 40 trang 166 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Tìm các giới hạn sau :

Xem chi tiết

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtHỏi bài