B. Xác suất

Bình chọn:
4.6 trên 84 phiếu
Câu 25 trang 75 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Chọn ngẫu nhiên một số nguyên dương không lớn hơn 50.

Xem lời giải

Câu 26 trang 75 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Chọn ngẫu nhiên một số nguyên dương nhỏ hơn 9. Tính xác suất để :

Xem lời giải

Câu 27 trang 75 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Danh sách lớp của Hường được đánh số từ 1 đến 30. Hường có số thứ tự là 12. Chọn ngẫu nhiên một bạn trong lớp.

Xem lời giải

Quảng cáo

Lộ trình SUN 2025
Câu 28 trang 76 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Gieo hai con súc sắc cân đối.

Xem lời giải

Câu 29 trang 76 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Chọn ngẫu nhiên 5 người có tên trong một danh sách 20 người được đánh số từ 1 đến 20. Tính xác suất để 5 người được chọn có số thứ tự không lớn hơn 10 (tính chính xác đến hàng phần nghìn).

Xem lời giải

Câu 30 trang 76 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Chọn ngẫu nhiên 5 học sinh có tên trong một danh sách được đánh số thứ tự từ 001 đến 199. Tính xác suất để 5 học sinh này có số thứ tự :

Xem lời giải

Câu 31 trang 76 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Một túi đựng 4 quả cầu đỏ, 6 quả cầu xanh. Chọn ngẫu nhiên 4 quả cầu. Tính xác suất để trong bốn quả đó có cả quả màu đỏ và màu xanh.

Xem lời giải

Câu 32 trang 76 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Chiếc kim của bánh xe trong trò chơi “Chiếc nón kì diệu” có thể dừng lại ở một trong 7 vị trí với khả năng như nhau. Tính xác suất để trong ba lần quay, chiếc kim của ba bánh xe đó lần lượt dừng lại ở ba vị trí khác nhau.

Xem lời giải

Câu 33 trang 76 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Gieo đồng thời hai con súc sắc cân đối. Tính xác suất để số chấm xuất hiện trên hai con súc sắc hơn kém nhau 2.

Xem lời giải

Câu 34 trang 83 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Gieo ba đồng xu cân đối một cách độc lập. Tính xác suất để :

Xem lời giải

Câu 35 trang 83 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Xác suất bắn trúng hồng tâm của một người bắn cung là 0,2. Tính xác suất để trong ba lần bắn độc lập :

Xem lời giải

Câu 36 trang 83 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Gieo hai đồng xu A và B một cách độc lập. Đồng xu A chế tạo cân đối. Đồng xu B chế tạo không cân đối nên xác suất xuất hiện mặt sấp gấp ba lần xác suất xuất hiện mặt ngửa. Tính xác suất để :

Xem lời giải

Câu 37 trang 83 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Trong một bài thi trắc nghiệm khách quan có 10 câu. Mỗi câu có 5 phương án trả lời, trong đó chỉ có một phương án đúng.

Xem lời giải

Câu 38 trang 85 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Có hai hòm đựng thẻ, mỗi hòm đựng 12 thẻ đánh số từ 1 đến 12. Từ mỗi hòm rút ngẫu nhiên một thẻ. Tính xác suất để trong hai thẻ rút ra có ít nhất một thẻ đánh số 12.

Xem lời giải

Câu 39 trang 85 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Cho hai biến cố A và B với P(A) = 0,3 ; P(B) = 0,4 ; P(AB) = 0,2. Hỏi hai biến cố A và B có

Xem lời giải

Câu 40 trang 85 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Trong một trò chơi điện tử, xác suất để An thắng trong một trân là 0,4 (không có hòa). Hỏi An phải chơi tối thiểu bao nhiêu trận để xác suất An thắng ít nhất một trận trong loạt chơi đó lớn hơn 0,95 ?

Xem lời giải

Câu 41 trang 85 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Gieo hai con súc sắc cân đối một cách độc lập. Tính xác suất để tổng số chấm trên mặt xuất hiện của hai con súc sắc bằng 8.

Xem lời giải

Câu 42 trang 85 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Gieo ba con súc sắc cân đối một cách độc lập. Tính xác suất để tổng số chấm trên mặt xuất hiện của ba con súc sắc bằng 9.

Xem lời giải

Câu 43 trang 90 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Một cuộc điều tra được tiến hành như sau : Chọn ngẫu nhiên một bạn học sinh trên đường và hỏi xem gia đình bạn đó có bao nhiêu người. Gọi X là số người trong gia đình bạn học sinh đó. Hỏi X có phải là biến ngẫu nhiên rời rạc không ? Vì sao ?

Xem lời giải

Câu 44 trang 90 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Chọn ngẫu nhiên một gia đình trong số các gia đình có ba con. Gọi X là số con trai trong gia đình đó. Hãy lập bảng phân bố xác suất của X (giả thiết là xác suất sinh con trai là 0,5).

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất