Bài 4. Biến cố và xác suất của biến cố

Bình chọn:
4.5 trên 64 phiếu
Câu 25 trang 75 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao Câu 25 trang 75 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Chọn ngẫu nhiên một số nguyên dương không lớn hơn 50.

Xem chi tiết

Câu 26 trang 75 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao Câu 26 trang 75 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Chọn ngẫu nhiên một số nguyên dương nhỏ hơn 9. Tính xác suất để :

Xem chi tiết

Câu 27 trang 75 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao Câu 27 trang 75 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Danh sách lớp của Hường được đánh số từ 1 đến 30. Hường có số thứ tự là 12. Chọn ngẫu nhiên một bạn trong lớp.

Xem chi tiết

Câu 28 trang 76 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao Câu 28 trang 76 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Gieo hai con súc sắc cân đối.

Xem chi tiết

Câu 29 trang 76 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao Câu 29 trang 76 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Chọn ngẫu nhiên 5 người có tên trong một danh sách 20 người được đánh số từ 1 đến 20. Tính xác suất để 5 người được chọn có số thứ tự không lớn hơn 10 (tính chính xác đến hàng phần nghìn).

Xem chi tiết

Câu 30 trang 76 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao Câu 30 trang 76 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Chọn ngẫu nhiên 5 học sinh có tên trong một danh sách được đánh số thứ tự từ 001 đến 199. Tính xác suất để 5 học sinh này có số thứ tự :

Xem chi tiết

Câu 31 trang 76 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao Câu 31 trang 76 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Một túi đựng 4 quả cầu đỏ, 6 quả cầu xanh. Chọn ngẫu nhiên 4 quả cầu. Tính xác suất để trong bốn quả đó có cả quả màu đỏ và màu xanh.

Xem chi tiết

Câu 32 trang 76 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao Câu 32 trang 76 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Chiếc kim của bánh xe trong trò chơi “Chiếc nón kì diệu” có thể dừng lại ở một trong 7 vị trí với khả năng như nhau. Tính xác suất để trong ba lần quay, chiếc kim của ba bánh xe đó lần lượt dừng lại ở ba vị trí khác nhau.

Xem chi tiết

Câu 33 trang 76 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao Câu 33 trang 76 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Gieo đồng thời hai con súc sắc cân đối. Tính xác suất để số chấm xuất hiện trên hai con súc sắc hơn kém nhau 2.

Xem chi tiếtHỏi bài