Bài 2. Phép tịnh tiến và phép dời hình

Bình chọn:
4.3 trên 47 phiếu