Bài 3. Một số dạng phương trình lượng giác đơn giản

Bình chọn:
4.6 trên 113 phiếu
Câu 27 trang 41 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Giải các phương trình sau :

Xem lời giải

Câu 28 trang 41 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Giải các phương trình sau :

Xem lời giải

Câu 29 trang 41 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Giải các phương trình sau trên khoảng đã cho rồi dùng bảng số hoặc máy tính bỏ túi để tính gần đúng nghiệm của chúng (tính chính xác đến hàng phần trăm) :

Xem lời giải

Câu 30 trang 41 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Giải các phương trình sau :

Xem lời giải

Câu 31 trang 41 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Một vật nặng treo bởi một chiếc lò xo, chuyển động lên xuống qua vị trí cân bằng

Xem lời giải

Câu 32 trang 42 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của mỗi biểu thức sau :

Xem lời giải

Câu 33 trang 42 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Giải các phương trình sau :

Xem lời giải

Câu 34 trang 42 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Sử dụng công thức biến đổi tổng thành tích hoặc tích thành tổng để giải các phương trình sau :

Xem lời giải

Câu 35 trang 42 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Dùng công thức hạ bậc để giải các phương trình sau :

Xem lời giải

Câu 36 trang 42 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Giải các phương trình sau :

Xem lời giải

Câu 37 trang 46 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Mùa xuân ở Hội Lim (tỉnh Bắc Ninh) thường có trò chơi đu.

Xem lời giải

Câu 38 trang 46 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Giải các phương trình sau :

Xem lời giải

Câu 39 trang 46 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Chứng minh rằng các phương trình sau đây vô nghiệm :

Xem lời giải

Câu 40 trang 46 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Tìm các nghiệm của mỗi phương trình sau trong khoảng đã cho

Xem lời giải

Câu 41 trang 47 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Giải các phương trình sau :

Xem lời giải

Câu 42 trang 47 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Giải các phương trình sau :

Xem lời giải