A. Giới hạn của dãy số

Bình chọn:
4.7 trên 58 phiếu
Câu 1 trang 130 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao Câu 1 trang 130 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Chứng minh rằng

Xem chi tiết

Câu 2 trang 130 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao Câu 2 trang 130 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Chứng minh rằng

Xem chi tiết

Câu 3 trang 130 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao Câu 3 trang 130 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Chứng minh rằng

Xem chi tiết

Câu 4 trang 130 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao Câu 4 trang 130 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Cho dãy số (un)

Xem chi tiết

Câu 5 trang 134 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao Câu 5 trang 134 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Tìm các giới hạn sau :

Xem chi tiết

Câu 6 trang 134 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao Câu 6 trang 134 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Tìm limun với

Xem chi tiết

Câu 7 trang 135 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao Câu 7 trang 135 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Cho dãy số (un) xác định bởi

Xem chi tiết

Câu 8 trang 135 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao Câu 8 trang 135 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Cho một tam giác đều ABC cạnh a.

Xem chi tiết

Câu 9 trang 135 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao Câu 9 trang 135 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Biểu diễn các số thập phân

Xem chi tiết

Câu 10 trang 135 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao Câu 10 trang 135 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Gọi C là nửa đường tròn đường kính AB = 2R,

Xem chi tiết

Câu 11 trang 142 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao Câu 11 trang 142 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Tìm giới hạn của các dãy số (un) với

Xem chi tiết

Câu 12 trang 142 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao Câu 12 trang 142 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Tìm giới hạn của các dãy số (un) với

Xem chi tiết

Câu 13 trang 142 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao Câu 13 trang 142 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Tìm các giới hạn sau :

Xem chi tiết

Câu 14 trang 142 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao Câu 14 trang 142 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Chứng minh rằng

Xem chi tiết

Câu 15 trang 142 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao Câu 15 trang 142 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Tìm giới hạn của các dãy số (un) với

Xem chi tiết

Câu 16 trang 143 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao Câu 16 trang 143 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Tìm các giới hạn sau :

Xem chi tiết

Câu 17 trang 143 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao Câu 17 trang 143 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Tìm các giới hạn sau :

Xem chi tiết

Câu 18 trang 143 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao Câu 18 trang 143 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Tìm các giới hạn sau :

Xem chi tiết

Câu 19 trang 143 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao Câu 19 trang 143 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Tổng của một cấp số nhân lùi vô hạn

Xem chi tiết

Câu 20 trang 143 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao Câu 20 trang 143 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Bông tuyết Vôn Kốc

Xem chi tiết

Bài viết được xem nhiều nhấtHỏi bài