A. Giới hạn của dãy số

Bình chọn:
4.7 trên 60 phiếu
Câu 1 trang 130 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Chứng minh rằng

Xem lời giải

Câu 2 trang 130 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Chứng minh rằng

Xem lời giải

Câu 3 trang 130 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Chứng minh rằng

Xem lời giải

Câu 4 trang 130 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Cho dãy số (un)

Xem lời giải

Câu 5 trang 134 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Tìm các giới hạn sau :

Xem lời giải

Câu 6 trang 134 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Tìm limun với

Xem lời giải

Câu 7 trang 135 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Cho dãy số (un) xác định bởi

Xem lời giải

Câu 8 trang 135 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Cho một tam giác đều ABC cạnh a.

Xem lời giải

Câu 9 trang 135 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Biểu diễn các số thập phân

Xem lời giải

Câu 10 trang 135 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Gọi C là nửa đường tròn đường kính AB = 2R,

Xem lời giải

Câu 11 trang 142 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Tìm giới hạn của các dãy số (un) với

Xem lời giải

Câu 12 trang 142 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Tìm giới hạn của các dãy số (un) với

Xem lời giải

Câu 13 trang 142 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Tìm các giới hạn sau :

Xem lời giải

Câu 14 trang 142 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Chứng minh rằng

Xem lời giải

Câu 15 trang 142 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Tìm giới hạn của các dãy số (un) với

Xem lời giải

Câu 16 trang 143 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Tìm các giới hạn sau :

Xem lời giải

Câu 17 trang 143 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Tìm các giới hạn sau :

Xem lời giải

Câu 18 trang 143 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Tìm các giới hạn sau :

Xem lời giải

Câu 19 trang 143 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Tổng của một cấp số nhân lùi vô hạn

Xem lời giải

Câu 20 trang 143 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Bông tuyết Vôn Kốc

Xem lời giải

Bài viết được xem nhiều nhất