Bài tập ôn tập chương II

Bình chọn:
4.7 trên 80 phiếu
Câu 1 trang 77 SGK Hình học 11 Nâng cao

Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

Xem lời giải

Câu 2 trang 77 SGK Hình học 11 Nâng cao

Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng ?

Xem lời giải

Câu 3 trang 77 SGK Hình học 11 Nâng cao

Trong các hình sau, hình nào là hình biểu diễn của một tứ diện ?

Xem lời giải

Quảng cáo
decumar
Câu 4 trang 78 SGK Hình học 11 Nâng cao

Cho hai hình bình hành ABCD VÀ ABEF nằm trong hai mặt phẳng khác nhau. Lấy các điểm M, N lần lượt thuộc các đường chéo AC, BF sao cho MC = 2AM, NF = 2BN. Qua M, N, kẻ các đường thẳng song song với AB cắt các cạnh AD, AF lần lượt tại M1, N1. Chứng minh rằng:

Xem lời giải

Câu 5 trang 78 SGK Hình học 11 Nâng cao

Cho hình lăng trụ tam giác ABC.A’B’C’. Gọi G, G’ lần lượt là trọng tâm của tam giác ABC và A’B’C’. Một mặt phẳng (α) cắt các cạnh AA’, BB’, CC, GG’ lần lượt tại A1, B1, C1 và G1. Chứng minh rằng:

Xem lời giải

Câu 6 trang 78 SGK Hình học 11 Nâng cao

Cho hình hộp ABCD.A’B’C’D’. Vẽ thiết diện của hình hộp tạo bởi mặt phẳng đi qua hai trung điểm M, N của các cạnh AB, AD và tâm O của mặt CDD’C’

Xem lời giải

Câu 7 trang 78 SGK Hình học 11 Nâng cao

Cho hình hộp ABCD.A’B’C’D’. Trên ba cạnh AB, DD’, C’B’ lần lượt lấy ba điểm M, N, P không trùng với các đỉnh sao cho

Xem lời giải

Câu 8 trang 78 SGK Hình học 11 Nâng cao

Cho hai tia Ax và By nằm trên hai đường thẳng chéo nhau. Một điểm M chạy trên Ax và một điểm N chạy trên By sao cho AM = kBN (k > 0 cho trước)

Xem lời giải