Câu 2 trang 77 SGK Hình học 11 Nâng cao


Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng ?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng ?

LG a

Hai đường thẳng phân biệt cùng song song với một mặt phẳng thì song song với nhau

Giải chi tiết:

Sai: có thể a cắt b hoặc a chéo b

LG b

Hai mặt phẳng phân biệt cùng song song với một đường thẳng thì song song với nhau

Giải chi tiết:

Sai: có thể (α) và (β) cắt nhau

LG c

Hai mặt phẳng phân biệt không song song thì cắt nhau

Giải chi tiết:

Đúng

LG d

Hai mặt phẳng phân biệt cùng song song với một mặt phẳng thứ ba thì song song với nhau

Giải chi tiết:

Đúng

LG e

Một đường thẳng cắt một trong hai đường thẳng song song thì cắt đường thẳng còn lại

Giải chi tiết:

Sai: có thể cắt đường thứ nhất chéo nhau với đường thứ hai

LG f

Một mặt phẳng cắt một trong hai đường thẳng song song thì cắt đường thẳng còn lại

Giải chi tiết:

Đúng

LG h

Một đường thẳng cắt một trong hai mặt phẳng song song thì cắt mặt phẳng còn lại

Giải chi tiết:

Đúng

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 11 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí