CHƯƠNG III: DÃY SỐ. CẤP SỐ CỘNG VÀ CẤP SỐ NHÂN

Bình chọn:
4.3 trên 60 phiếu
Câu 1 trang 100 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Chứng minh rằng

Xem lời giải

Câu 2 trang 100 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Chứng minh rằng

Xem lời giải

Câu 3 trang 100 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Chứng minh rằng

Xem lời giải

Câu 4 trang 100 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Chứng minh rằng

Xem lời giải

Câu 5 trang 100 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Hãy chứng minh

Xem lời giải

Câu 6 trang 100 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Với mỗi số nguyên dương n

Xem lời giải

Câu 7 trang 100 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Chứng minh rằng :

Xem lời giải

Câu 8 trang 100 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

chứng minh mệnh đề

Xem lời giải

Câu 9 trang 105 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Tìm 5 số hạng đầu

Xem lời giải

Câu 10 trang 105 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Tìm số hạng thứ 3

Xem lời giải

Câu 11 trang 106 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Cho hình vuông

Xem lời giải

Câu 12 trang 106 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Cho dãy số (un) xác định bởi :

Xem lời giải

Câu 13 trang 106 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Hãy xét tính tăng

Xem lời giải

Câu 14 trang 106 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Chứng minh rằng

Xem lời giải

Câu 15 trang 109 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Cho dãy số (un) xác định bởi

Xem lời giải

Câu 16 trang 109 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Cho dãy số (un) xác định bởi

Xem lời giải

Câu 17 trang 109 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Cho dãy số (un) xác định bởi

Xem lời giải

Câu 18 trang 109 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Cho dãy số (sn)

Xem lời giải

Câu 19 trang 114 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Chứng minh rằng

Xem lời giải

Câu 20 trang 114 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Trên tia Ox

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất