CHƯƠNG III: DÃY SỐ. CẤP SỐ CỘNG VÀ CẤP SỐ NHÂN

Bình chọn:
4.3 trên 60 phiếu
Câu 1 trang 100 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao Câu 1 trang 100 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Chứng minh rằng

Xem chi tiết
Câu 2 trang 100 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao Câu 2 trang 100 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Chứng minh rằng

Xem chi tiết
Câu 3 trang 100 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao Câu 3 trang 100 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Chứng minh rằng

Xem chi tiết
Câu 4 trang 100 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao Câu 4 trang 100 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Chứng minh rằng

Xem chi tiết
Câu 5 trang 100 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao Câu 5 trang 100 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Hãy chứng minh

Xem chi tiết
Câu 6 trang 100 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao Câu 6 trang 100 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Với mỗi số nguyên dương n

Xem chi tiết
Câu 7 trang 100 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao Câu 7 trang 100 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Chứng minh rằng :

Xem chi tiết
Câu 8 trang 100 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao Câu 8 trang 100 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

chứng minh mệnh đề

Xem chi tiết
Câu 9 trang 105 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao Câu 9 trang 105 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Tìm 5 số hạng đầu

Xem chi tiết
Câu 10 trang 105 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao Câu 10 trang 105 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Tìm số hạng thứ 3

Xem chi tiết
Câu 11 trang 106 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao Câu 11 trang 106 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Cho hình vuông

Xem chi tiết
Câu 12 trang 106 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao Câu 12 trang 106 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Cho dãy số (un) xác định bởi :

Xem chi tiết
Câu 13 trang 106 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao Câu 13 trang 106 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Hãy xét tính tăng

Xem chi tiết
Câu 14 trang 106 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao Câu 14 trang 106 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Chứng minh rằng

Xem chi tiết
Câu 15 trang 109 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao Câu 15 trang 109 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Cho dãy số (un) xác định bởi

Xem chi tiết
Câu 16 trang 109 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao Câu 16 trang 109 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Cho dãy số (un) xác định bởi

Xem chi tiết
Câu 17 trang 109 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao Câu 17 trang 109 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Cho dãy số (un) xác định bởi

Xem chi tiết
Câu 18 trang 109 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao Câu 18 trang 109 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Cho dãy số (sn)

Xem chi tiết
Câu 19 trang 114 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao Câu 19 trang 114 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Chứng minh rằng

Xem chi tiết
Câu 20 trang 114 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao Câu 20 trang 114 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Trên tia Ox

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất


Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay

Gửi bài