Bài 51 trang 108 SBT Hình học 10 Nâng cao


Giải bài tập Bài 51 trang 108 SBT Hình học 10 Nâng cao

Đề bài

Viết phương trình đường thẳng \(\Delta \) tiếp xúc với đường tròn \((C)\) tại \(A  \in  (C)\) trong mỗi trường hợp sau rồi sau đó vẽ \(\Delta \) và \((C)\) trên cùng hệ trục tọa độ

a) \((C): {x^2} + {y^2} = 25 ;\) \(A(3 ; 4) ;\)

b) \((C): {x^2} + {y^2} = 100 ;\) \(A( - 8 ; 6);\)

c) \((C): {x^2} + {y^2} = 50 ;\) \(A(5 ;  - 5);\)

d) \({x^2} + {y^2} = 80 ;\) \(A( - 4 ;  - 8) ;\)

e) \({(x - 3)^2} + {(y + 4)^2} = 169 ;\)  \(A(8 ;  - 16)\);

f) \((C): {(x + 5)^2} + {(y - 9)^2} = 289 ;\) \(A( - 13 ;  - 6).\)

Lời giải chi tiết

 

a) \((C)\) có tâm \(O(0 ; 0)\), bán kính \(R = 5\). Tiếp tuyến \(\Delta \) đi qua A, nhận \(\overrightarrow {OA} (3 ; 4)\) làm vec tơ pháp tuyến nên có phương trình

\(3(x - 3) + 4(y - 4) = 0 \)

\( \Leftrightarrow    3x + 4y - 25 = 0\).

Đường tròn \((C)\) và tiếp tuyến \(\Delta \) được vẽ như hình 105. Các câu còn lại làm tương tự.

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 4. Đường tròn.

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài