Bài 17 trang 37 SGK Hình học 10 Nâng cao


Đề bài

Gọi \(AM\) là trung tuyến của tam giác \(ABC\), và \(I\) là trung điểm của \(AM\). Đẳng thức nào sau đây là đúng ?

(A) \(\overrightarrow {IA}  + \overrightarrow {IB}  + \overrightarrow {IC}  = \overrightarrow 0 \);

(B) \( - \overrightarrow {IA}  + \overrightarrow {IB}  + \overrightarrow {IC}  = \overrightarrow 0 \);

(C) \(\overrightarrow {IA}  + \overrightarrow {IB}  - \overrightarrow {IC}  = \overrightarrow 0 \);

(D) \(2\overrightarrow {IA}  + \overrightarrow {IB}  + \overrightarrow {IC}  = \overrightarrow 0 \)

Lời giải chi tiết

 

Ta có \(\overrightarrow {IB}  + \overrightarrow {IC}  = 2\overrightarrow {IM} \)

\( \Rightarrow \,\,\,2\overrightarrow {IA}  + \overrightarrow {IB}  + \overrightarrow {IC}  \)\(= 2\overrightarrow {IA}  + 2\overrightarrow {IM}\)\( = 2\left( {\overrightarrow {IA}  + \overrightarrow {IM} } \right)  = \overrightarrow 0 .\) 

Chọn (D).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.4 trên 5 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 10 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.