A Closer Look 1 trang 40 Unit 4 Tiếng Anh 7 mới


Nghe và lặp lại những từ sau. Viết loại nhạc cụ có trong khung bên dưới vào mỗi hình cho phù hợp

Video hướng dẫn giải

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

A CLOSER LOOK 1

Bài 1

Video hướng dẫn giải

Task 1. Listen and repeat these words.

(Nghe và lặp lại những từ sau.)

painter

artist

actress

musician

puppet

dancer

singer

song writerLời giải chi tiết:

Tạm dịch:

painter (họa sĩ)

artist (nghệ sĩ)

actress (diễn viên nữ)

musician (nhạc sĩ)

puppet (con rối nước)

dancer (vũ công)

singer (ca sĩ)

song writer (nhà soạn nhạc)

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Task 2. Match a word in A with a phrase in B

(Ni một từ trong phần với một cụm từ trong phần B)

A

B

1. play

2. draw

3. write

4. work

5. take

a. a song

b. a portrait

c. a photo

d. as an actor

e. the guitar


Lời giải chi tiết:

1 - e. play the guitar (chơi ghi ta)

2 - b. draw a portrait (vẽ một bức chân dung)

3 - a. write a song (viết một bài hát)

4 - d. work as an actor (làm như một diễn viên)

5 - c. take a photo (chụp một bức hình)

Bài 3

Video hướng dẫn giải

Task 3.a. Put these letters in order to make musical instruments.

(Sắp xếp lại trật tự những chữ sau để tạo thành tên nhạc cụ.)

1. rmud

2. noaip

3. Iloec

4. trauig

5. linvoi

6. xohonepas

3.b.Write the type of musical instruments in the box under each picture.

(Viết loại nhạc cụ có trong khung bên dưới vào mỗi hình cho phù hợp.)

a cello

a saxophone

a violin

a guitar

Dan Bau

a piano

a drum

 

Lời giải chi tiết:

a)

1. drum (trống)

2. piano (đàn dương cầm, đàn piano)

3. cello (đàn cello)

4. guitar (đàn ghi ta)

5. violin (đàn vĩ cầm, đàn vi-ô-lông)

6. saxophone (kèn saxophone)

b)

1. a guitar (một cây đàn ghi ta)

2. a drum (một cái trống)

3. Dan Bau (đàn Bầu)

4. a violin (một cây đàn vĩ cầm)

5. a cello (một đàn cello)

6. a piano (một đàn dương cầm)

7. a saxophone (kèn saxophone)

Bài 4

Video hướng dẫn giải

Task 4. Put one of these words in each blank to finish the sentences.

(Đặt một trong những từ này vào mỗi khoảng trng để hoàn thành câu sau)

singer

painter

draw

puppet

instrument

pop

1. My father's friend is a great__________.

2. __________music is not as exciting as rock and roll.

3. The__________I like most is Karen Carpenter.

4. I like to__________cartoons.

5. Many tourists to Viet Nam come to see the water __________show.

6. In Viet Nam, the Dan Bau is a traditional musical__________.


Lời giải chi tiết:

1. painter

2. Pop

3. singer

4. draw

5. puppet

6. instrument

1. My father’s friend is a great painter.

(Bạn của ba tôi là một họa sĩ giỏi.)

2. Pop music is not as exciting as rock and roll.

(Nhạc pop không hào hứng như nhạc rock & roll.)

3. The singer I like most is Karen Carpenter.

(Ca sĩ mà tôi thích nhất là Karen Capenter.)

4. I like to draw cartoons.

(Tôi thích vẽ truyện tranh.)

5. Many tourists to Viet Nam come to see the water puppet show.

(Nhiều khách du lịch đến Việt Nam để xem chương trình múa rối nước.)

6. In Viet Nam, the Dan Bau is a traditional musical instrument.

 (Ở Việt Nam, đàn Bầu là một nhạc cụ truyền thống.)

Bài 5

Video hướng dẫn giải

Task 5. Listen and repeat. Pay attention to the sounds /ʃ/and/ʒ/.

(Nghe và lặp lại. Chú ý âm /ʃ/ và /ʒ/)

/ʃ/: condition

ocean

shy

sugar

machine

/ʒ/: measure

pleasure

usual

vision

television

Lời giải chi tiết:

/ʃ/

/ʒ/

condition, ocean, shy, sugar, machine

measure, pleasure, usual, vision, decision

Bài 6

Video hướng dẫn giải

Task 6. Listen to the words and put them into two groups.

(Nghe những từ và đặt chúng nào hai nhóm.)

anxious

dishwasher

television

closure

occasion

rubbish

musician

leisure

 

 

/ʃ/

/ʒ/

-

-

-

-

-

-


Lời giải chi tiết:

/ʃ/

/ʒ/

anxious

closure

musician

occasion

dishwasher

leisure

rubbish

television

Bài 7

Video hướng dẫn giải

Task 7. Listen and repeat the sentences. Underline the words with the sound /ʃ/ once. Underline the words with the sound /ʒ/ twice.

(Lắng nghe và lặp lại các câu. Gạch chân các từ với âm thanh /ʃ/ một lần. Gạch chân các từ với âm thanh /ʒ / hai lần.)

1. Can you show me the new machine?

2. They sing the song 'Auld Lang Syne' on some occasions.

3. The musician is very anxious about the next performance.

4. She wanted to share her pleasure with other people.

5. The new cinema is opposite the bus station.

6. Are you sure this is an interesting television programme?

Lời giải chi tiết:

Chú ý: Từ được gạch dưới 2 gạch được thay bằng từ được gạch dưới 1 gạch và in đậm. Từ được gạch dưới 1 gạch được thay bằng từ in đậm

1. Can you show me the new machine?

(Bạn có thể chỉ cho mình cái máy mới được không?)

2. They sing the song 'Auld Lang Syne' on some occasions.

(Họ hát bài “Auld Lang Syne" vào một số dịp.)

3. The musician is very anxious about the next performance.

(Nhạc sĩ rất lo lắng về màn trình diễn kế tiếp.)

4. She wanted to share her pleasure with other people.

(Cô ấy muốn chia sẻ niềm vui của cô ấy với những người khác.)

5. The new cinema is opposite the bus station.

(Rạp chiếu phim mới đối diện trạm xe buýt.)

6. Are you sure this is an interesting television programme?

(Bạn có chắc đây là một chương trình truyền hình thú vị không?)


Từ vựng

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.5 trên 681 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 7 - Global Success - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.