Viết các số thành tổng các trăm, chục, đơn vị


Bài 2: Viết số thành tổng các trăm, chục, đơn vị. a) 792, b) 435, c) 108, d) 96

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Bài 1 (trang 51 SGK Toán 2 tập 1)

Viết theo mẫu.

Phương pháp giải:

- Quan sát mẫu ta xác định giá trị mỗi hạt tính theo màu: xanh lá: 1 trăm; hồng: 1 chục; xanh dương: 1 đơn vị.

- Đếm số hạt mỗi màu, từ đó tìm được số trăm, số chục, số đơn vị rồi viết số thành tổng các trăm, chục, đơn vị.

Lời giải chi tiết:

a) Số đã cho gồm 5 trăm, 1 chục, 5 đơn vị và được viết là 513.

Do đó ta có: 513 = 500 + 10 + 3.

 

b) Số đã cho gồm 4 trăm, 0 chục, 2 đơn vị và được viết là 402.

Do đó ta có: 402 = 400 + 2.

c) Số đã cho gồm 3 trăm, 6 chục, 0 đơn vị và được viết là 360.

Do đó ta có: 360 = 300 + 60.

Vậy ta có kết quả chung như sau:

Bài 2

Bài 2 (trang 51 SGK Toán 2 tập 1)

Viết số thành tổng các trăm, chục, đơn vị.

Mẫu: 861 = 800 + 60 + 1

a) 792                                   b) 435

c) 108                                   d) 96

Phương pháp giải:

- Xác định số trăm, số chục, số đơn vị của mỗi số rồi viết số thành tổng các trăm, chục đơn vị.

- Trong số có ba chữ số, các chữ số từ trái sang phải lần lượt là số trăm, số chục và số đơn vị.

Lời giải chi tiết:

a) Số 792 gồm 7 trăm, 9 chục và 2 đơn vị.

Vậy: 792 = 700 + 90 + 2.

b) Số 435 gồm 4 trăm, 3 chục và 5 đơn vị.

Vậy: 435 = 400 + 30 + 5.

c) Số 108 gồm 1 trăm, 0 chục và 8 đơn vị.

Vậy: 108 = 100 + 8.

d) Số 96 gồm 9 chục và 6 đơn vị.

Vậy: 96 = 90 + 6.

Bài 3

Bài 3 (trang 52 SGK Toán 2 tập 1)

Tính để tìm cá cho mỗi chú mèo.

Phương pháp giải:

- Xác định số trăm, số chục, số đơn vị của mỗi số ghi trên các đĩa cá rồi viết số đó thành tổng các trăm, chục đơn vị. Sau đó đối chiếu với các tổng ghi trên mỗi chú mèo, từ đó ta tìm được cá cho mỗi chú mèo.

- Trong số có ba chữ số, các chữ số từ trái sang phải lần lượt là số trăm, số chục và số đơn vị.

Lời giải chi tiết:

Ta có:  721 = 700 + 20 + 1

           712 = 700 + 10 + 2

           217 = 200 + 10 + 7

           127 = 100 + 20 + 7

           271 = 200 + 70 + 1

           172 = 100 + 70 + 2.

Vậy mỗi chú mèo được nối với cá tương ứng như sau:

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan:


Hỏi bài