Giải Toán 2 CTST, giải bài tập SGK toán lớp 2 đầy đủ và chi tiết nhất Chương 2: Phép cộng, phép trừ qua 10 trong phạm vi 20

14, 15, 16, 17, 18 trừ đi một số


Giải 14, 15, 16, 17, 18 trừ đi một số trang 66 SGK Toán 2 Chân trời sáng tạo

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Tính:

a) 15 – 5 – 2                          b) 17 – 7 – 1

c) 14 – 4 – 5                          d) 16 – 6 – 2

Phương pháp giải:

Thực hiện các phép tính lần lượt theo thứ tự từ trái sang phải.

Lời giải chi tiết:

a) 15 – 5 – 2 = 10 – 2 = 8.

b) 17 – 7 – 1 = 10 – 1 = 9.

c) 14 – 4 – 5 = 10 – 5 = 5.

d) 16 – 6 – 2 = 10 – 2 = 8.

Bài 2

Tính nhẩm.

14 – 5                17 – 9                  14 – 8

15 – 8                16 – 7                  18 – 9

Phương pháp giải:

Viết số trừ thành tổng của 2 số thích hợp, sau đó áp dụng quy tắc: Trừ để được 10 rồi trừ với số còn lại.

Lời giải chi tiết:

• 14 – 5

5 = 4 + 1

14 – 4 = 10

10 – 1 = 9

Vậy: 14 – 5 = 9.

• 17 – 9

9 = 7 + 2

17 – 7 = 10

10 – 2 = 8

Vậy: 17 – 9 = 8.

• 14 – 8

8 = 4 + 4

14 – 4 = 10

10 – 4 = 6

Vậy: 14 – 8 = 6.

• 15 – 8

8 = 5 + 3

15 – 5 = 10

10 – 3 = 7

Vậy: 15 – 8 = 7.

• 16 – 7

7 = 6 + 1

16 – 6 = 10

10 – 1 = 9

Vậy: 16 – 7 = 9.

• 18 – 9

9 = 8 + 1

18 – 8 = 10

10 – 1 = 9

Vậy: 18 – 9 = 9.

 Vậy ta có kết quả như sau:

14 – 5 = 9         17 – 9 = 8         14 – 8 = 6

15 – 8 = 7         16 – 7 = 9         18 – 9 = 9

Bài 3

Mỗi con vật che số nào?

Phương pháp giải:

Quan sát ví dụ mẫu ta thấy mỗi số bên ngoài bằng tổng của hai số liền kề ở bên trong, từ đó số còn thiếu bằng số bên ngoài trừ đi số hạng đã biết bên trong.

Lời giải chi tiết:

Ta có:

• 11 – 8 = 3. Do đó chú sâu màu vàng che số 3.

• 18 – 8 = 10. Do đó chú sâu màu xanh che số 10.

• 14 – 9 = 5. Do đó chú bọ rùa màu đỏ che số 5.

• 16 – 9 = 7. Do đó chú bọ rùa màu xanh che số 7.

Vậy ta có kết quả như sau:

Bài 4

Tính để biết mỗi bạn rùa sẽ lên toa nào.

Phương pháp giải:

Tính nhẩm giá trị mỗi phép tính, từ đó tìm được toa tàu mà mỗi bạn rùa sẽ lên.

Lời giải chi tiết:

Ta có:

11 – 8 = 3;                       11 – 10 = 1;

11 – 7 = 4;                       11 – 9 = 2.

Do đó:

Bạn rùa A sẽ lên toa tàu có ghi số 3.

Bạn rùa B sẽ lên toa tàu có ghi số 1.

Bạn rùa C sẽ lên toa tàu có ghi số 4.

Bạn rùa D sẽ lên toa tàu có ghi số 2.

Hay ta nối như sau:

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.6 trên 5 phiếu
 • Bảng trừ

  Giải Bảng trừ trang 67, 68, 69, 70 SGK Toán 2 Chân trời sáng tạo. Bài 1. Trò chơi với bảng trừ.

 • Em giải bài toán

  Giải Em giải bài toán trang 72 SGK Toán 2 Chân trời sáng tạo. Bài 1. Một trang trại có 74 con bò mẹ và 24 con bò con. Hỏi trang trại đó có tất cả bao nhiêu con bò mẹ và bò con?

 • Bài toán nhiều hơn

  Giải Bài toán nhiều hơn trang 73 SGK Toán 2 Chân trời sáng tạo. Bài 1. Ngăn trên có 9 quyển sách ...

 • Bài toán ít hơn

  Giải Bài toán ít hơn trang 74 SGK Toán 2 Chân trời sáng tạo. Bài 1. Lớp 2A có 35 học sinh ...

 • Đựng nhiều nước, đựng ít nước

  Giải Đựng nhiều nước, đựng ít nước trang 75 SGK Toán 2 Chân trời sáng tạo. Bài 1. Có hai chai đầy nước ...

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 2 - Chân trời sáng tạo - Xem ngay