Nặng hơn, nhẹ hơn


Nặng hơn, nhẹ hơn hay nặng bằng nhau? Hộp nào nặng nhất?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Nặng hơn, nhẹ hơn hay nặng bằng nhau?

Phương pháp giải:

Quan sát tranh, bên cầu bập bênh nào thấp hơn thì bạn ngồi trên đó nặng hơn.

Từ đó em xác định các bạn nặng hơn, nhẹ hơn hay nặng bằng nhau cho thích hợp.

Lời giải chi tiết:

a) Bạn nữ nặng hơn bạn nam.

b) Bạn nam nặng hơn bạn nữ.

c) Hai bạn nặng bằng nhau.  

Bài 2

Nặng hơn, nhẹ hơn hay nặng bằng nhau?

Phương pháp giải:

Em quan sát các vật trong hình vẽ và thực tế rồi viết nặng hơn, nhẹ hơn hay nặng bằng nhau cho thích hợp vào chỗ chấm.

Lời giải chi tiết:

a) Quả bóng bay nhẹ hơn quả dưa hấu.

b) Hai chú gấu bông nặng bằng nhau.

c) Quả bóng nặng hơn quả cầu.

d) Cái búa nặng hơn cuộn giấy.

Bài 3

Hộp nào nặng nhất?

Phương pháp giải:

Quan sát tranh, em xác định mỗi hộp quà nặng bằng mấy quả cân.

Từ đó em tìm được hộp quà nặng nhất.

Lời giải chi tiết:

Hộp quà màu xanh nặng bằng  3 quả cân.

Hộp quà tím nặng bằng 5 quả cân.

Hộp quà màu kem nặng bằng 4 quả cân.

Vậy hộp quà màu tím nặng nhất.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.7 trên 6 phiếu
 • Ôn tập phép cộng và phép trừ

  Quan sát hình vẽ sau: Tính: a) Tổng số bút chì ở hình A và hình B. b) Hiệu số bút chì ở hình A và hình B. Tính nhẩm. a) 80 + 20 b) 500 + 200 70 + 50 800 – 400 160 – 90 320 + 300 220 – 50 670 – 500 Đặt tính rồi tính. 356 + 127 762 – 237 450 – 248 84 + 520 948 – 64 139 + 670

 • Ôn tập phép nhân và phép chia

  Làm theo mẫu. Ôn tập: Bảng nhân 2, bảng chia 2. Bảng nhân 5, bảng chia 5. Tính: a) 2 x 4 5 x 9 b) 15 : 5 12 : 2 5 x 7 2 x 10 18 : 2 20 : 5 5 x 6 2 x 7 35 : 5 14 : 2 2 x 9 5 x 8 45 : 5 20 : 2 a) Giải bài toán theo tóm tắt sau: 1 tổ: 5 cây 4 tổ: … cây?

 • Ôn tập các số trong phạm vi 1000

  Làm theo mẫu. Đọc và viết số. Số? Bốn lớp 2A, 2B, 2C, 2D gấp hạc giấy để trang trí lớp. Tìm số hạc giấy của mỗi lớp, biết rằng: - Số hạc giấy của lớp 2A là số tròn chục lớn nhất có hai chữ số. - Số hạc giấy của lớp 2B nhiều hơn lớp 2A là 5 con. - Số hạc giấy của lớp 2C là số liền trước của 110. - Số hạc giấy của lớp 2D là số liền sau của 110. Đổi chỗ hai hình để các số được sắp xếp theo thứ tự: a) Từ lớn đến bé.

 • Em làm được những gì?

  a) Viết số học sinh mỗi đội tham dự Hội khỏe Phù Đổng. 754 – 623 548 + 170 62 + 218 450 - 36 Tìm số, biết ba số theo hàng ngang, theo cột dọc hay theo hàng chéo đều có tổng là 150.Đội múa sạp có 22 bạn, trong đó có 6 bạn trai. Hỏi đội múa sạp có bao nhiêu bạn gái?

 • Phép trừ có nhớ trong phạm vi 1000

  Đặt tính rồi tính. 182 – 127 209 – 145 350 – 18 518 – 324 670 – 346 409 - 55 a) Mỗi con vật nặng bao nhiêu ki-lô-gam? b) Con vật nào nặng nhất, con vật nào nhẹ nhất? Số? Biết rằng ba số theo hàng hay theo cột đều có tổng là 500. Mùa xoài năm nay, gia đình bà Ba thu hoạch được 965 kg xoài, trong đó có 375 kg xoài tượng, còn lại là xoài cát. Hỏi gia đình bà Ba thu hoạch được bao nhiêu ki-lô-gam xoài cát?

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 2 - Chân trời sáng tạo - Xem ngay