Điểm - Đoạn thẳng


Giải Điểm - Đoạn thẳng trang 24, 25 SGK Toán 2 Chân trời sáng tạo. Bài 1. Đọc tên các điểm và các đoạn thẳng ...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

TH

Bài 1 (trang 24 SGK Toán 2 tập 1)

Đọc tên các điểm và các đoạn thẳng.

Phương pháp giải:

- Các điểm được kí hiệu bằng các chữ in hoa.

- Đoạn thẳng là đoạn nối hai điểm lại với nhau.

Lời giải chi tiết:

- Các điểm có trong hình vẽ là: điểm M, điểm N, điểm E, điểm C, điểm D, điểm P, điểm K, điểm H, điểm T.

- Các đoạn thẳng có trong hình vẽ là đoạn thẳng MN, đoạn thẳng CD, đoạn thẳng DP, đoạn thẳng KH.

Bài 2

Đúng (đ) hay sai (s)?

a) Đoạn thẳng DE dài 4 cm.

b) Đoạn thẳng DE dài 3 cm.

Phương pháp giải:

Quan sát hình vẽ ta thấy đoạn thẳng DE được bắt đầu ở điểm 1cm và kết thúc ở điểm 4cm. Do đó độ dài đoạn thẳng DE là 4cm – 1cm = 3cm. Từ đó xác định được tính đúng – sai của các câu đã cho.

Lời giải chi tiết:

Quan sát hình vẽ ta thấy đoạn thẳng DE được bắt đầu ở điểm 1cm và kết thúc ở điểm 4cm.

Do đó độ dài đoạn thẳng DE là 4cm – 1cm = 3cm.

Vậy ta có kết quả như sau:

a) Đoạn thẳng DE dài 4 cm        (S)

b) Đoạn thẳng DE dài 3 cm.       (Đ)

Bài 3

Dùng thước đo độ dài các đoạn thẳng.

Đoạn thẳng AB dài .?. cm.

Đoạn thẳng BC dài .?. cm.

Đoạn thẳng AC dài .?. cm.

Phương pháp giải:

Dùng thước kẻ để đo độ dài các đoạn thẳng đã cho.

Lời giải chi tiết:

Đoạn thẳng AB dài 7 cm.

Đoạn thẳng BC dài 3 cm.

Đoạn thẳng AC dài 10 cm.

Bài 4

:Dùng thước thẳng vẽ một đoạn thẳng.

Mẫu: Vẽ đoạn thẳng dài 4cm.

Em hãy vẽ một đoạn thẳng có độ dài 10 cm rồi đặt tên cho đoạn thẳng đó.

Phương pháp giải:

Quan sát ví dụ mẫu rồi vẽ đoạn thẳng có độ dài 10 cm theo 2 bước đã cho.

Lời giải chi tiết:

LT

Bài 1 (trang 25 SGK Toán 2 tập 1)

Mỗi hình vẽ dưới đây có bao nhiêu đoạn thẳng?

Phương pháp giải:

- Đoạn thẳng là đoạn nối hai điểm lại với nhau.

- Quan sát hình vẽ và đếm số đoạn thẳng có trong mỗi hình.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

 Hai chú sên ở cách nhau 10 cm đang bò về phía nhau.

Sên Xanh đã bò được 5 cm, Sên Vàng đã bò được 3 cm.

a) Vẽ đoạn thẳng AC dài 10 cm.

b) Trên đoạn thẳng AC, xác định vị trí mỗi chú sên sau khi bò được 5 cm và 3 cm.

c) Đo để biết bây giờ hai chú sên cách nhau bao nhiêu xăng-ti-mét.

Phương pháp giải:

a) Vẽ hai điểm cách nhau 10 cm rồi nối hai điểm lại với nhau ta được đoạn thẳng AC.

b) Sên Xanh đã bò được 5 cm, khi đó Sên Xanh ở vị trí có ghi 5cm.

 Sên Vàng đã bò được 3 cm, khi đó Sên Vàng ở vị trí có ghi 3 cm.

c) Dùng thước đo độ dài để tìm khoảng cách lúc này giữa hai chú sên.

Lời giải chi tiết:

a)

b) Sên Xanh đã bò được 5 cm, khi đó Sên Xanh ở vị trí có ghi 5cm.

 Sên Vàng đã bò được 3 cm, khi đó Sên Vàng ở vị trí có ghi 3 cm.

c) Dùng thước đo độ dài để đo ta có hai chú sên cách nhau 2 cm.

ĐNE

Tìm vị trí tỉnh Bình Thuận trên bản đồ (trang 130).

Phương pháp giải:

- Quan sát kĩ hình ảnh cầu Lê Hồng Phong rồi tìm hình ảnh đoạn thẳng có trong đó.

- Quan sát kĩ bản đồ rồi tìm vị trí tỉnh Bình Thuận trên đó.

Lời giải chi tiết:

- Một số hình ảnh đoạn thẳng có trong hình vẽ: hình ảnh các dây văng của cây cầu (được trang trí đèn màu xanh).

- Vị trí tỉnh Bình Thuận trên bản đồ:

HĐTT

Tìm các hình ảnh đoạn thẳng ở nhà em.

Phương pháp giải:

Em quan sát nhà em rồi tìm hình ảnh các đoạn thẳng.

Lời giải chi tiết:

Em quan sát rồi tự tìm hình ảnh các đoạn thẳng ở nhà em.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.8 trên 6 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 2 - Chân trời sáng tạo - Xem ngay

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 2 trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ 3 bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp con lớp 2 học tốt.