Tổng các số hạng bằng nhau


Bài

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

TH

Bài 1 (trang 7 SGK Toán 2 tập 2)

Tính tổng các số hạng bằng nhau rồi trả lời theo mẫu.

Phương pháp giải:

- Phân tích mẫu ta thấy hình ảnh 2 con chim cánh cụt được lặp lại. Viết rồi tính tổng ta có: 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 10. Ta thấy tổng đó có 5 số hạng và các số hạng trong tổng đều bằng nhau (mỗi số hạng đều bằng 2). Vậy 2 được lấy 5 lần.

- Ta quan sát tranh và thực hiện tương tự với các câu a, b.

Lời giải chi tiết:

LT

Bài 1 (trang 8 SGK Toán 2 tập 2)

Viết (theo mẫu)

Mẫu:

Phương pháp giải:

- Phân tích mẫu ta thấy có 3 ô, trong mỗi ô có 5 quả táo. Viết rồi tính tổng ta có: 5 + 5 + 5 = 15.Ta thấy tổng đó có 3 số hạng và các số hạng trong tổng đều bằng nhau (mỗi số hạng đều bằng 3). Vậy 5 được lấy 3 lần.

- Ta quan sát tranh và thực hiện tương tự với các câu a, b.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Bài 2 (trang 8 SGK Toán 2 tập 2)

Điền số thích hợp vào dấu “.?.”.

Bò, lợn (heo), gà, vịt, mỗi loại đều có .?. con.

.?. được lấy .?. lần.

Phương pháp giải:

Quan sát tranh để tìm số loại con vật và số con của mỗi loại đó, từ đó ta viết được “cái gì được lấy mấy lần”.

Lời giải chi tiết:

Quan sát tranh ta thấy có 4 loại con vật (Bò, lợn (heo), gà, vịt), mỗi loại đều có 3 con.

Vậy ta có: 3 được lấy 4 lần.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 9 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 2 - Chân trời sáng tạo - Xem ngay