Giờ, phút, xem đồng hồ


Bài 4: Giờ hay phút? a) Mỗi ngày em ngủ khoảng 9? b) Nam đi từ nhà đến trường khoảng 15? c) Một tiết học của chúng em khoảng 35? d) Ba, mẹ nấu ăn khoảng 1?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

TH

Bài 1 (trang 27 SGK Toán 2 tập 2)

Mỗi đồng hồ chỉ mấy giờ?

Phương pháp giải:

Quan sát tranh rồi đọc giờ trên mỗi đồng hồ khi kim dài (kim phút) chỉ số 3, số 6, số 12.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Bài 2 (trang 27 SGK Toán 2 tập 2)

Xoay kim đồng hồ để đồng hồ chỉ:

a) 7 giờ 15 phút

b) 6 giờ

c) 9 giờ 30 phút

Phương pháp giải:

a) Khi đồng hồ chỉ 7 giờ 15 phút thì kim giờ (kim màu xanh) chỉ qua số 7 một chút, kim phút (kim màu đỏ) chỉ vào số 3.

b) Khi đồng hồ chỉ 6 giờ thì kim giờ (kim màu xanh) chỉ vào số 6, kim phút (kim màu đỏ) chỉ vào số 12.

c) Khi đồng hồ chỉ 9 giờ 30 phút thì kim giờ (kim màu xanh) chỉ vào giữa số 9 và số 10, kim phút (kim màu đỏ) chỉ vào số 6.

Lời giải chi tiết:

LT

Bài 1 (trang 28 SGK Toán 2 tập 2)

Nói theo tranh.

Mẫu: Mai thức dậy lúc 7 giờ.

Phương pháp giải:

Quan sát tranh rồi đọc giờ trên đồng hồ kim hoặc đồng hồ điện tử và mô tả hoạt động Mai làm vào thời gian đó.

Lời giải chi tiết:

• Hình 1: Mai thức dậy lúc 7 giờ.

• Hình 2: Mai đánh răng (hoặc làm vệ sinh cá nhân) lúc 7 giờ 15 phút.

• Hình 3: Mai tập thể dục lúc 7 giờ rưỡi.

• Hình 4: Mai ăn sáng lúc 8 giờ.

• Hình 5: Mai rửa bát lúc 9 giờ.

• Hình 6: Mai chơi trò chơi lúc 9 giờ 15 phút.

• Hình 7: Mai dắt chó đi dạo lúc 16 giờ 30 phút (hay 4 giờ rưỡi chiều).

• Hình 8: Mai học bài lúc 20 giờ (hay 8 giờ 15 phút tối).

• Hình 9: Mai đi ngủ lúc 21 giờ (hay 9 giờ tối).

Bài 2

Bài 2 (trang 29 SGK Toán 2 tập 2)

Mỗi bức tranh phù hợp với đồng hồ nào?

Phương pháp giải:

Quan sát tranh, xác định các buổi trong ngày rồi nối với giờ được hiển thị trên đồng hồ điện tử.

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Bài 3 (trang 29 SGK Toán 2 tập 2)

Phương pháp giải:

Quan sát tranh, đọc giờ trên đồng hồ rồi viết số thích hợp vào chỗ chấm.

Lời giải chi tiết:

Bài 4

Bài 4 (trang 29 SGK Toán 2 tập 2)

Giờ hay phút?

a) Mỗi ngày em ngủ khoảng 9 .?.

b) Nam đi từ nhà đến trường khoảng 15 .?.

c) Một tiết học của chúng em khoảng 35 .?.

d) Ba, mẹ nấu ăn khoảng 1 .?.

Phương pháp giải:

Học sinh tự ước lượng thời gian để thực hiện các hoạt động đã cho rồi điền “giờ” hay “phút” thích hợp vào chỗ chấm.

Lời giải chi tiết:

a) Mỗi ngày em ngủ khoảng 9 giờ.

b) Nam đi từ nhà đến trường khoảng 15 phút.

c) Một tiết học của chúng em khoảng 35 phút.

d) Ba, mẹ nấu ăn khoảng 1 giờ.

Bài 5

Bài 5 (trang 30 SGK Toán 2 tập 2)

Đúng giờ, sớm hay muộn giờ (trễ giờ)?

Phương pháp giải:

Quan sát tranh ta thấy cô giáo hẹn các bạn có mặt tại trường lúc 7 giờ, do đó:

- Các bạn có mặt lúc 7 giờ là đúng giờ.

- Các bạn có mặt trước 7 giờ là đến sớm.

- Các bạn có mặt sau 7 giờ là muộn giờ (trễ giờ).

Lời giải chi tiết:

Quan sát tranh ta thấy cô giáo hẹn các bạn có mặt tại trường lúc 7 giờ.

Hai bạn ở tranh thứ nhất có mặt tại trường lúc 6 giờ 30 phút (hay 6 giờ rưỡi), do đó hai bạn đến sớm.

Hai bạn ở tranh thứ nhất có mặt tại trường lúc 7 giờ 15 phút, do đó hai bạn đến muộn giờ (trễ giờ).

Hai bạn ở tranh thứ ba có mặt tại trường lúc 7 giờ, do đó hai bạn đến đúng giờ.

Vậy ta có kết quả như sau:

Vui học

Vui học (trang 30 SGK Toán 2 tập 2)

Đi từ A đến B, đường nào ngắn hơn?

Phương pháp giải:

Quan sát tranh rồi đếm xem độ dài mỗi đoạn đường bằng bao nhiêu lần cạnh ô vuông nhỏ, sau đó so sánh để tìm đường đi ngắn hơn.

Lời giải chi tiết:

Quan sát tranh ta thấy độ dài đường đi màu đỏ bằng 6 lần cạnh ô vuông nhỏ; đường đi màu xanh bằng 6 lần cạnh ô vuông nhỏ.

Mà: 6 = 6.

Vậy hai quãng đường màu xanh và màu đỏ dài bằng nhau.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.3 trên 16 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 2 - Chân trời sáng tạo - Xem ngay