SGK Toán lớp 2 - CTST Chương 3: Phép cộng, phép trừ có nhớ trong phạm vi 100

Phép trừ có số bị trừ là số tròn chục


Giải Phép trừ có số bị trừ là số tròn chục trang 91, 92 SGK Toán 2 Chân trời sáng tạo. Bài 1. Đặt tính rồi tính: 70 - 6; ...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

TH

Bài 1 (trang 91 SGK Toán 2 tập 1)

Đặt tính rồi tính

70 – 6                  40 – 23                30 – 18

Phương pháp giải:

- Đặt tính : Viết các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.

- Tính : Trừ các chữ số lần lượt từ phải sang trái.

Lời giải chi tiết:

• 0 không trừ được, lấy 10 trừ 6 bằng 4, viết 4, nhớ 1.

 7 trừ 1 bằng 6, viết 6. 

               \(\begin{array}{*{20}{c}}{ - \begin{array}{*{20}{c}}{70}\\{\,\,\,6}\end{array}}\\\hline{\,\,\,\,64}\end{array}\)

• 0 không trừ được, lấy 10 trừ 3 bằng 7, viết 7, nhớ 1.

• 2 thêm 1 bằng 3, 4 trừ 3 bằng 1, viết 1.

               \(\begin{array}{*{20}{c}}{ - \begin{array}{*{20}{c}}{40}\\{23}\end{array}}\\\hline{\,\,\,\,17}\end{array}\)

• 0 không trừ được, lấy 10 trừ 8 bằng 2, viết 2, nhớ 1.

• 1 thêm 1 bằng 2, 3 trừ 2 bằng 1, viết 1.

               \(\begin{array}{*{20}{c}}{ - \begin{array}{*{20}{c}}{30}\\{18}\end{array}}\\\hline{\,\,\,\,12}\end{array}\)

LT

Bài 1 (trang 92 SGK Toán 2 tập 1)

Tính:

Phương pháp giải:

Thực hiện tính giá trị các phép tính theo cách tính các phép tính có số bị trừ là số tròn chục.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Bài 2 (trang 92 SGK Toán 2 tập 1)

Mỗi chú ngựa kéo chiếc xe nào?

Phương pháp giải:

Tính hiệu của hai số ở mỗi chú ngựa, từ đó tìm được xe ngựa kéo.

Lời giải chi tiết:

Ta có:

30 – 7 = 23;   60 – 48 = 12;   50 – 27 = 23;

50 – 5 – 45;  50 – 28 = 12;  80 – 35 = 45.

Vậy mỗi chú ngựa với chiếc xe kéo của mình được nối như sau:

Bài 3

Bài 3 (trang 92 SGK Toán 2 tập 1)

Một đàn cá có 20 con, 7 con trốn sau đám rong, còn lại chui vào vỏ ốc. Hỏi có bao nhiêu con cá trong vỏ ốc?

Phương pháp giải:

- Đọc kĩ đề bài để tìm số con cá có tất cả và số con cá trốn sau đám rong, từ đó hoàn thành tóm tắt.

- Để tìm số con cá trong vỏ ốc ta lấy số con cá có tất cả trừ đi số con cá trốn sau đám rong.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Có tất cả:     20 con cá

Số con trốn sau đám rong:  7   con cá

Số con trong vỏ ốc:            … con cá ?

Bài giải

Có số con cá trong vỏ ốc là:

20 – 7 = 13 (con cá)

Đáp số: 20 con cá.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
 • Phép trừ có nhớ trong phạm vi 100

  Giải Phép trừ có nhớ trong phạm vi 100 trang 93, 94, 95 SGK Toán 2 Chân trời sáng tạo. Bài 1. Đặt tính rồi tính 43 - 26, ...

 • Em làm được những gì trang 96, 97

  Giải Em làm được những gì trang 96, 97 SGK Toán 2 Chân trời sáng tạo. Bài 1. Tính nhẩm 9 + 7, ...

 • Thu thập, phân loại, kiểm đếm

  Giải Thu thập, phân loại, kiểm đếm trang 98 SGK Toán 2 Chân trời sáng tạo. Bài 1. Thu thập, phân loại, kiểm đếm các dụng cụ thể thao của lớp

 • Biểu đồ tranh

  Giải Biểu đồ tranh trang 100, 101, 102, 103, 104 SGK Toán 2 Chân trời sáng tạo. Bài 1. Biểu đồ tranh sau đây biểu thị số bạn yêu thích mỗi môn thể thao của học sinh lớp 2A.

 • Có thể, chắc chắn, không thể

  Giải Có thể, chắc chắn, không thể trang 105 SGK Toán 2 Chân trời sáng tạo. Bài 1. Có thể, chắc chắn hay không thế?

 • Ngày, giờ

  Giải Ngày, giờ trang 107, 108, 109 SGK Toán 2 Chân trời sáng tạo. Bài 1. Làm theo mẫu ...

 • Ngày, tháng

  Giải Ngày, tháng trang 110 SGK Toán 2 Chân trời sáng tạo. Bài 1. Quan sát tờ lịch trên và trả lời các câu hỏi...

 • Em làm được những gì (trang 112, 113, 114)

  Giải Em làm được những gì trang 112, 113, 114 SGK Toán 2 Chân trời sáng tạo. Bài 1. Quan sát hình ảnh dưới đây ....

 • Em làm được những gì (trang 89, 90)

  Giải Em làm được những gì? trang 89, 90 SGK Toán 2 Chân trời sáng tạo. Bài 1. Đặt tính rồi tính: 36 + 27, ...

 • Phép cộng có nhớ trong phạm vi 100

  Giải Phép cộng có nhớ trong phạm vi 100 trang 86, 87, 88 SGK Toán 2 Chân trời sáng tạo. Bài 1. Đặt tính rồi tính ...

 • Phép cộng có tổng là số tròn chục

  Giải Phép cộng có tổng là số tròn chục trang 83, 84, 85 SGK Toán 2 Chân trời sáng tạo. Bài 1. Đặt tính rồi tính: 61 + 9, ...