SGK Toán lớp 2 - CTST Chương 3: Phép cộng, phép trừ có nhớ trong phạm vi 100

Thu thập, phân loại, kiểm đếm


Đề bài

Bài 1 (trang 98 SGK Toán 2 tập 1)

Thu thập, phân loại, kiểm đếm các dụng cụ thể thao của lớp.

• Thu thập

Dưới đây là các dụng cụ thể thao của một lớp.

• Phân loại

Các dụng cụ trên gồm mấy loại? Kể tên các loại dụng cụ đó.

• Kiểm đếm

   Có .?. quả bóng.

   Có .?. sợi dây.

   Có .?. quả cầu.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Quan sát kĩ hình vẽ để xác định các loại dụng cụ có trong hình.

- Đếm số lượng cụ thể của từng dụng cụ thể thao.

Lời giải chi tiết

• Phân loại

   Các dụng cụ đã cho gồm 3 loại.

   Các loại dụng cụ đó là: Quả bóng, sợi dây và quả cầu.

• Kiểm đếm

   Có 5 quả bóng.

   Có 2 sợi dây.

   Có 7 quả cầu.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu