Giải Toán 2 CTST, giải bài tập SGK toán lớp 2 đầy đủ và chi tiết nhất Chương 2: Phép cộng, phép trừ qua 10 trong phạm vi 20

Em giải bài toán


Giải Em giải bài toán trang 72 SGK Toán 2 Chân trời sáng tạo. Bài 1. Một trang trại có 74 con bò mẹ và 24 con bò con. Hỏi trang trại đó có tất cả bao nhiêu con bò mẹ và bò con?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Một trang trại có 74 con bò mẹ và 24 con bò con. Hỏi trang trại đó có tất cả bao nhiêu con bò mẹ và bò con?

Tóm tắt

Bò mę: .?. con

Bò con: .?. con

Tất cả: … con ?

Bài giải

Số con bò mẹ và bà con có tất cả là:

…...? …… = .?. (con)

Đáp số: .?. con.

Phương pháp giải:

- Đọc kĩ đề bài để tìm số con bò mẹ, số con bò con, từ đó hoàn thành tóm tắt.

- Để tìm tất cả số con bò trang trại đó có ta làm phép tính cộng, tức là lấy số con bò mẹ cộng với số con bò con.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Bò mę: 74 con

Bò con: 24 con

Tất cả: … con ?

Bài giải

Số con bò mẹ và bà con có tất cả là:

74 + 24 = 98 (con)

Đáp số: 98 con.

Bài 2

Mỗi ngày trang trại vắt được 80 thùng sữa. Người ta bán đi 60 thùng sữa. Hỏi mỗi ngày trang trại còn lại bao nhiêu thùng sữa?

Tóm tắt

Tất cả:  .?. thùng

Bán đi:  .?. thùng

Còn lại: … thùng?

Bài giải

Số thùng sữa còn lại:

…...? …… = .?.

Đáp số: .?.

Phương pháp giải:

- Đọc kĩ đề bài để tìm số thùng sữa vắt được mỗi ngày và số thùng sữa bán đi, từ đó hoàn thành tóm tắt.

- Để tìm số thùng sữa còn lại ta làm phép tính trừ, tức là lấy số thùng sữa vắt được mỗi ngày trừ đi số thùng sữa bán đi.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Tất cả:  80 thùng

Bán đi:  60 thùng

Còn lại: … thùng?

Bài giải

Số thùng sữa còn lại:

80 – 60 = 20 (thùng)

Đáp số: 20 thùng.

Bài 3

Đàn gà có 11 con gà mái và 2 con gà trống. Hỏi số gà mái nhiều hơn số gà trống bao nhiêu con?

Tóm tắt:

…………….?…………….

…………….?…………….

…………….?…………….

Bài giải

…………….?…………….

……?…… = .?.

Đáp số: .?.

Phương pháp giải:

- Đọc kĩ đề bài để tìm số con gà mái và số con gà trống, từ đó hoàn thành tóm tắt.

- Tìm số con gà mái nhiều hơn số gà trống ta làm phép tính trừ, tức là lấy số con gà mái trừ đi số con gà trống.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Gà mái: 11 con

Gà trống: 2 con

Gà mái hơn gà trống: … con?

Bài giải:

Số gà mái nhiều hơn số gà trống số con là:

11 – 2 = 9 (con)

Đáp số: 9 con.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.8 trên 5 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 2 - Chân trời sáng tạo - Xem ngay

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 2 trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ 3 bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp con lớp 2 học tốt.