Giải Toán 2 CTST, giải bài tập SGK toán lớp 2 đầy đủ và chi tiết nhất Chương 2: Phép cộng, phép trừ qua 10 trong phạm vi 20

8 cộng với một số


Giải 8 cộng với một số trang 42 SGK Toán 2 Chân trời sáng tạo. Bài 1. Tính: a) 8 + 2 + 3; ...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Tính:

a) 8 + 2 + 3              b) 8 + 2 + 6                  c) 8 + 2 + 4

Phương pháp giải:

Tính lần lượt các phép tính theo thứ tự từ trái sang phải.

Lời giải chi tiết:

a) 8 + 2 + 3 = 10 + 3 = 13.

b) 8 + 2 + 6 = 10 + 6 = 16.

c) 8 + 2 + 4 = 10 + 4 = 14.

Bài 2

Tính nhẩm.

8 + 3                   8 + 4                    8 + 5

8 + 7                   8 + 8                    8 + 6

Phương pháp giải:

Tách số hạng thứ hai (3; 4; 5; … ) thành tổng của 2 và 1 số.

Ta gộp cho đủ chục (lấy 8 cộng với 2 bằng 10) rồi cộng với số còn lại.

Lời giải chi tiết:

• 8 + 3

3 = 2 + 1

8 + 2 = 10

10 + 1 = 11

Vậy: 8 + 3 = 11.

• 8 + 4

4 = 2 + 2

8 + 2 = 10

10 + 2 = 12

Vậy: 8 + 4 = 12.

• 8 + 5

5 = 2 + 3

8 + 2 = 10

10 + 3 = 13

Vậy: 8 + 5 = 13.

• 8 + 7

7 = 2 + 5

8 + 2 = 10

10 + 5 = 15

Vậy: 8 + 7 = 15.

• 8 + 8

8 = 2 + 6

8 + 2 = 10

10 + 6 = 16

Vậy: 8 + 8 = 16.

• 8 + 6

6 = 2 + 4

8 + 2 = 10

10 + 4 = 14

Vậy: 8 + 6 = 14.

Vậy ta có kết quả như sau:

8 + 3 = 11 8 + 4 = 12  8 + 5 = 13

8 + 7 =  15 8 + 8 = 16  8 + 6 = 14

Bài 3

Tính để tìm trứng cho gà

Phương pháp giải:

Tính nhẩm các phép tính rồi nối trứng với từng con gà.

Lời giải chi tiết:

Ta có:

9 + 8 = 17        8 + 4 = 12          8 + 8 = 16

9 + 6 = 15       9 + 4 = 13          8 + 6 = 14

Vậy ta có kết quả như sau:

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.8 trên 4 phiếu
 • 7 cộng với một số, 6 cộng với một số

  Giải 7 cộng với một số, 6 cộng với một số trang 44, 45 SGK Toán 2 Chân trời sáng tạo. Bài 1. Tìm số thích hợp.

 • Bảng cộng

  Giải Bảng cộng trang 46, 47, 48, 49 SGK Toán 2 Chân trời sáng tạo. Bài 1. Tính nhẩm

 • Đường thẳng - Đường cong

  Giải Đường thẳng - Đường cong trang 50, 51 SGK Toán 2 Chân trời sáng tạo. Bài 1. Bạn kiến nào bò theo đường thẳng?

 • Đường gấp khúc

  Giải Đường gấp khúc trang 52, 53 SGK Toán 2 Chân trời sáng tạo. Bài 1. Xếp đường gấp khúc

 • Ba điểm thẳng hàng

  Giải Ba điểm thẳng hàng trang 54, 55 SGK Toán 2 Chân trời sáng tạo. Bài 1. Đọc ba điểm thẳng hàng (theo mẫu)

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 2 - Chân trời sáng tạo - Xem ngay

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 2 trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ 3 bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp con lớp 2 học tốt.