SGK Toán lớp 2 - CTST Chương 2: Phép cộng, phép trừ qua 10 trong phạm vi 20

Ba điểm thẳng hàng


Giải Ba điểm thẳng hàng trang 54, 55 SGK Toán 2 Chân trời sáng tạo. Bài 1. Đọc ba điểm thẳng hàng (theo mẫu)

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

TH

Bài 1 (trang 5 S4GK Toán 2 tập 1)

Đọc ba điểm thằng hàng (theo mẫu).

Phương pháp giải:

Liệt kê các điểm cùng nằm trên một đường thẳng, đó là ba điểm thẳng hàng.

Lời giải chi tiết:

- C, D, E là ba điểm thẳng hàng.

- I, K, H là ba điểm thẳng hàng.

- O, K, T là ba điểm thẳng hàng.

Bài 2

Kiểm tra ba điểm thẳng hàng và nói theo mẫu.

Phương pháp giải:

Dùng thước thẳng để kiểm tra, nếu 3 điểm cùng nằm trên 1 cạnh của thước thì ba điểm đó thẳng hàng.

Lời giải chi tiết:

LT

Bài 1 (trang 55 SGK Toán 2 tập 1)

Đúng hay sai?

a) Ba điểm A, E, D thẳng hàng.

b) Ba điểm A, B, C thẳng hàng.

c) Ba điểm A, I, C thẳng hàng.

d) Ba điểm D, I, B thẳng hàng.

Phương pháp giải:

- Nếu ba điểm cùng nằm trên một đường thẳng thì chúng thẳng hàng.

- Quan sát hình vẽ để xác định ba điểm thẳng hàng với nhau. 

Lời giải chi tiết:

a) Ba điểm A, E, D thẳng hàng    

b) Ba điểm A, B, C thẳng hàng    

c) Ba điểm A, I, C thẳng hàng     

d) Ba điểm D, I, B thẳng hàng     

Bài 2

Ba cúc áo (nút áo) nào cùng nằm trên một đường thẳng?

Phương pháp giải:

Quan sát hình vẽ đã cho để tìm ba chiếc cúc áo (nút áo) cùng nằm trên một đường thẳng.

Lời giải chi tiết:

Ba chiếc cúc áo (nút áo) cùng nằm trên một đường thẳng là:

- Cúc áo (nút áo) màu xanh than, màu nâu và màu hồng.

- Cúc áo (nút áo) màu xanh than, màu vàng và màu đỏ mận.

- Cúc áo (nút áo) màu nâu, màu đỏ tươi và màu xanh lá cây.

- Cúc áo (nút áo) màu vàng, xanh lá cây và màu cam.

ĐNE

Tìm các vật cùng nằm trên một đường thẳng.

Phương pháp giải:

Có thể dùng thước thẳng để kiểm tra, nếu 3 điểm cùng nằm trên 1 cạnh của thước thì ba điểm đó thẳng hàng.

Lời giải chi tiết:

Một số hàng cây cùng nằm trên một đường thẳng được tô màu hồng như hình vẽ:

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
 • Em làm được những gì (trang 56, 57, 58)

  Giải Em làm được những gì trang 56, 57, 58 SGK Toán 2 Chân trời sáng tạo. Bài 1. Tính nhẩm

 • Phép trừ có hiệu bằng 10

  Giải Phép trừ có hiệu bằng 10 trang 59 SGK Toán 2 Chân trời sáng tạo. Bài 1. Mỗi hình che số nào?

 • 11 trừ đi một số

  Giải 11 trừ đi một số trang 61 SGK Toán 2 Chân trời sáng tạo. Bài 1. Tính ...

 • 12 trừ đi một số

  Giải 12 trừ đi một số trang 63 SGK Toán 2 Chân trời sáng tạo. Bài 1. Tính: a) 12 - 2 - 1 ; ...

 • 13 trừ đi một số

  Giải 13 trừ đi một số trang 64 SGK Toán 2 Chân trời sáng tạo. Bài 1. Tính: a) 13 - 3 - 1 ; ...

 • 14, 15, 16, 17, 18 trừ đi một số

  Giải 14, 15, 16, 17, 18 trừ đi một số trang 66 SGK Toán 2 Chân trời sáng tạo

 • Bảng trừ

  Giải Bảng trừ trang 67, 68, 69, 70 SGK Toán 2 Chân trời sáng tạo. Bài 1. Trò chơi với bảng trừ.

 • Em giải bài toán

  Giải Em giải bài toán trang 72 SGK Toán 2 Chân trời sáng tạo. Bài 1. Một trang trại có 74 con bò mẹ và 24 con bò con. Hỏi trang trại đó có tất cả bao nhiêu con bò mẹ và bò con?

 • Bài toán nhiều hơn

  Giải Bài toán nhiều hơn trang 73 SGK Toán 2 Chân trời sáng tạo. Bài 1. Ngăn trên có 9 quyển sách ...

 • Bài toán ít hơn

  Giải Bài toán ít hơn trang 74 SGK Toán 2 Chân trời sáng tạo. Bài 1. Lớp 2A có 35 học sinh ...

 • Đựng nhiều nước, đựng ít nước

  Giải Đựng nhiều nước, đựng ít nước trang 75 SGK Toán 2 Chân trời sáng tạo. Bài 1. Có hai chai đầy nước ...

 • Lít

  Giải Lít trang 76 SGK Toán 2 Chân trời sáng tạo. Bài 1. Dùng các chai nước, hộp sữa để làm quen với 1 l, nhiều hơn 1 l, ít hơn 1 l.

 • Em làm được những gì (trang 77, 78, 79, 80)

  Giải Em làm được những gì trang 77, 78, 79, 80 SGK Toán 2 Chân trời sáng tạo. Bài 1. Quan sát các số sau ...

 • Đường gấp khúc

  Giải Đường gấp khúc trang 52, 53 SGK Toán 2 Chân trời sáng tạo. Bài 1. Xếp đường gấp khúc

 • Đường thẳng - Đường cong

  Giải Đường thẳng - Đường cong trang 50, 51 SGK Toán 2 Chân trời sáng tạo. Bài 1. Bạn kiến nào bò theo đường thẳng?

 • Bảng cộng

  Giải Bảng cộng trang 46, 47, 48, 49 SGK Toán 2 Chân trời sáng tạo. Bài 1. Tính nhẩm

 • 7 cộng với một số, 6 cộng với một số

  Giải 7 cộng với một số, 6 cộng với một số trang 44, 45 SGK Toán 2 Chân trời sáng tạo. Bài 1. Tìm số thích hợp.

 • 8 cộng với một số

  Giải 8 cộng với một số trang 42 SGK Toán 2 Chân trời sáng tạo. Bài 1. Tính: a) 8 + 2 + 3; ...

 • 9 cộng với một số

  Giải 9 cộng với một số trang 40 SGK Toán 2 Chân trời sáng tạo. Bài 1. Tính: a) 9 + 1 + 6; ...

 • Phép cộng có tổng bằng 10

  Giải Phép cộng có tổng bằng 10 trang 39 SGK Toán 2 Chân trời sáng tạo. Bài 1. Thêm mấy để được 10?