Giải Toán 2 CTST, giải bài tập SGK toán lớp 2 đầy đủ và chi tiết nhất Chương 2: Phép cộng, phép trừ qua 10 trong phạm vi 20

7 cộng với một số, 6 cộng với một số


Giải 7 cộng với một số, 6 cộng với một số trang 44, 45 SGK Toán 2 Chân trời sáng tạo. Bài 1. Tìm số thích hợp.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

 Số?

a) 7 + 4 = 7 + .?. + 1

   7 + 7 = 7 + .?. + 4

b) 6 + 5 = 6 + .?. + 1

   6 + 6 = 6 + .?. + 2

Phương pháp giải:

7 + 4 = 7 + .?. + 1.

Ta thấy 4 = .?. + 1, do đó số cần điền vào .?. là 4 – 1 = 3.

Tính nhẩm tương tự với các câu còn lại.

Lời giải chi tiết:

a) 7 + 4 = 7 + 3 + 1

   7 + 7 = 7 + 3 + 4

b) 6 + 5 = 6 + 4 + 1

   6 + 6 = 6 + 4 + 2

Bài 2

Tính nhẩm.

7 + 4                  7 + 5                    6 + 6

7 + 6                  6 + 5                    7 + 7

Phương pháp giải:

- Với phép tính dạng 7 cộng với một số:

Tách số hạng thứ hai (4; 5; 6; … ) thành tổng của 3 và một số.

Ta gộp cho đủ chục (lấy 7 cộng với 3 bằng 10) rồi cộng với số còn lại.

Thực hiện tương tự với các phép tính còn lại.

Lời giải chi tiết:

• 7 + 4

4 = 3 + 1

7 + 3 = 10

10 + 1 = 11

Vậy: 7 + 4 = 11.

• 7 + 5

5 = 3 + 2

7 + 3 = 10

10 + 2 = 12

Vậy: 7 + 5 = 12.

• 7 + 6

6 = 3 + 3

7 + 3 = 10

10 + 3 = 13

Vậy: 7 + 6 = 13.

• 7 + 7

7 = 3 + 4

7 + 3 = 10

10 + 4 = 14

Vậy: 7 + 7 = 14.

• 6 + 5

5 = 4 + 1

6 + 4 = 10

10 +1  = 11

Vậy: 6 + 5 = 11.

• 6 + 6

6 = 4 + 2

6 + 4 = 10

10 + 2 = 12

Vậy: 6 + 6 = 12.

Vậy ta có kết quả như sau: 

7 + 4 = 11                      7 + 5 = 12                     6 + 6 = 12

7 + 6 = 13                      6 + 5 = 11                     7 + 7 = 14

Bài 3

 Tính để tìm mèo cho mèo mẹ.

Phương pháp giải:

Tính nhẩm các phép tính, từ đó ta tìm được mèo con cho mèo mẹ.

Lời giải chi tiết:

Ta có:

9 + 6 = 15       6 + 5 = 11         8 + 6 = 14

6 + 6 = 12       7 + 6 = 13        8 + 8 = 16

Vậy ta có kết quả như sau:

Bài 4

 Viết phép tính (theo mẫu).

Phương pháp giải:

a) - Quan sát hình vẽ để tìm số chấm tròn màu xanh và chấm tròn màu đỏ.

- Viết phép tính để tìm tổng số chấm tròn màu xanh và màu đỏ.

b) - Quan sát hình vẽ để tìm số chấm tròn màu cam và chấm tròn màu tím.

- Viết phép tính để tìm tổng số chấm tròn màu cam và màu tím.

Lời giải chi tiết:

Bài 5

Tính nhẩm

4 + 9              3 + 8                  8 + 9

7 + 8              5 + 7                  6 + 7

Phương pháp giải:

Tính nhẩm kết quả các phép tính theo các cách đã học.

Lời giải chi tiết:

4 + 9 = 13          3 + 8 = 11         8 + 9 = 17

7 + 8 = 15          5 + 7 = 12         6 + 7 = 13

Bài 6

 Điền dấu (>, <, =) thích hợp vào chỗ chấm.

5 + 7  .?.  7 + 5                 5 + 8 .?.  8 + 3

9 + 2  .?.  3 + 9                 6 + 8  .?.  8 + 6

Phương pháp giải:

- Tính giá trị hai vế  rồi so sánh kết quả với nhau.

Lời giải chi tiết:

\(\underbrace {5\, + 7}_{12}\;\;\,\, = \,\,\,\,\;\underbrace {7 + 5}_{12}\)

\( \underbrace {5 + 8}_{13}\;\;\;\, > \;\;\;\underbrace {8 + 3}_{11}\)

\(\underbrace {9 + 2}_{11}\;\;\; < \;\;\,\,\underbrace {3 + 9}_{12}\)

\(\underbrace {6 + 8}_{14}\;\;\; = \,\,\,\;\underbrace {8 + 6}_{14}\) 

Bài 7

Hai đĩa nào có tổng số quả chuối là 12?

Phương pháp giải:

- Đếm số quả chuối có trong mỗi đĩa.

- Tìm các phép cộng có tổng bằng 12, từ đó tìm được hai đĩa nào có tổng số quả chuối là 10.

Lời giải chi tiết:

Đếm số quả chuối có trong mỗi đĩa ta có kết quả:

Đĩa A: 8 quả;  Đĩa B: 6 quả;  Đĩa C: 7 quả;

Đĩa D: 5 quả;  Đĩa E: 6 quả;  Đĩa G: 4 quả.

Mà:   8 + 4 = 12;   6 + 6 = 12;   7 + 5 = 12.

Vậy:  Đĩa A và đĩa G có tổng số quả chuối là 12.

Đĩa B và đĩa E có tổng số quả chuối là 12.

Đĩa C và đĩa D có tổng số quả chuối là 12.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
 • Bảng cộng

  Giải Bảng cộng trang 46, 47, 48, 49 SGK Toán 2 Chân trời sáng tạo. Bài 1. Tính nhẩm

 • Đường thẳng - Đường cong

  Giải Đường thẳng - Đường cong trang 50, 51 SGK Toán 2 Chân trời sáng tạo. Bài 1. Bạn kiến nào bò theo đường thẳng?

 • Đường gấp khúc

  Giải Đường gấp khúc trang 52, 53 SGK Toán 2 Chân trời sáng tạo. Bài 1. Xếp đường gấp khúc

 • Ba điểm thẳng hàng

  Giải Ba điểm thẳng hàng trang 54, 55 SGK Toán 2 Chân trời sáng tạo. Bài 1. Đọc ba điểm thẳng hàng (theo mẫu)

 • Em làm được những gì (trang 56, 57, 58)

  Giải Em làm được những gì trang 56, 57, 58 SGK Toán 2 Chân trời sáng tạo. Bài 1. Tính nhẩm

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 2 - Chân trời sáng tạo - Xem ngay

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 2 trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ 3 bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp con lớp 2 học tốt.