Khối trụ - Khối cầu


Bài 1: Quan sát hình vẽ rồi kể tên các đồ vật có dạng khối trụ, khối cầu, khối hộp chữ nhật.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

TH

Bài 1 (trang 66 SGK Toán 2 tập 1)

Quan sát hình vẽ rồi kể tên các đồ vật có dạng khối trụ, khối cầu, khối hộp chữ nhật.

Phương pháp giải:

Xem lại hình dạng của khối trụ, khối cầu, khối hộp chữ nhật rồi kể tên các đồ vật có dạng khối trụ, khối cầu, khối hộp chữ nhật.

Lời giải chi tiết:

Khối trụ: cuộn giấy, cái nến, cây bút chì.

Khối cầu: quả địa cầu, quả bóng đá, quả bóng tennis.

Khối hình chữ nhật: cái vali, cái kệ tủ, quyển sách.

LT

Bài 1 (trang 67 SGK Toán 2 tập 1)

Tìm các vật có dạng giống hình mẫu.

Phương pháp giải:

Quan sát hình mẫu rồi tìm các vật có dạng giống hình mẫu.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Bài 2 (trang 67 SGK Toán 2 tập 1)

Dùng các hình khối trong bộ đồ dùng học tập để vẽ hình tròn, hình vuông, hình chữ nhật.

Lời giải chi tiết:

Học sinh dùng các hình khối trong bộ đồ dùng học tập rồi tự vẽ hình tròn, hình vuông, hình chữ nhật.

Chẳng hạn dùng khối trụ để vẽ hình tròn, dùng khối lập phương để vẽ hình vuông,  dùng khối hộp chữ nhật để vẽ hình chữ nhật.

Bài 3

Bài 3 (trang 68 SGK Toán 2 tập 1)

Tiếp theo là hình nào?

Phương pháp giải:

Quan sát hình vẽ để tìm quy luật xếp các hình đã cho, từ đó tìm được hình tiếp theo.

Lời giải chi tiết:

a) Tiếp theo là hình trụ màu xanh.

b) Tiếp theo là hình cầu màu xanh lá cây.

Bài 4

Bài 4 (trang 68 SGK Toán 2 tập 1)

Thay .?. bằng các từ nào?

Phương pháp giải:

Quan sát hình vẽ để xác định xem các đồ vật có dạng hình gì.

Lời giải chi tiết:

VH

Vui học (trang 69 SGK Toán 2 tập 1)

Đi theo đường không có khối trụ để đến trang trại trồng hoa.

Phương pháp giải:

Xác định hình dạng của các khối rồi đi theo đường không có khối trụ để đến trang trại trồng hoa.

Lời giải chi tiết:

HĐTT

Hoạt động thực tế (trang 69 SGK Toán 2 tập 1)

Tìm một số đồ vật có dạng khối cầu, khối trụ, khối lập phương, khối hộp chữ nhật.

Phương pháp giải:

Quan sát các đồ vật xung quanh rồi xác định xem chúng có dạng khối cầu, khối trụ, khối lập phương hay khối hộp chữ nhật.

Lời giải chi tiết:

Ví dụ:

Đồ vật dang khối cầu: quả bóng đá, quả bi-da, quả địa cầu.

Đồ vật dang khối trụ: lon nước ngọt, hộp sữa, ...

Đồ vật dang khối lập phương: ru-bic, ...

Đồ vật dang khối hộp chữ nhật: hộp quà, tủ quần áo, ...

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan:


Hỏi bài