Nhiều hơn hay ít hơn bao nhiêu


Giải Nhiều hơn hay ít hơn bao nhiêu trang 19, 20 SGK Toán 2 Chân trời sáng tạo. Bài 1. Viết phép tính và nói theo mẫu...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

TH

Bài 1 (trang 19 SGK Toán 2 tập 1)

Dùng đồ dùng học tập thể hiện bạn trai có nhiều hơn bạn gái 2 cái kẹo.

Phương pháp giải:

Quan sát tranh vẽ ta thấy bạn trai có 10 cái kẹo, bạn gái có 8 cái kẹo. Mà 10 – 8 = 2, từ đó dùng đồ dùng học tập thể hiện bạn trai có nhiều hơn bạn gái 2 cái kẹo.

Lời giải chi tiết:

Quan sát tranh vẽ ta thấy bạn trai có 10 cái kẹo, bạn gái có 8 cái kẹo.

                      10 – 8 = 2.

Bạn trai có nhiều hơn bạn gái 2 cái kẹo.

Bài 2

Viết phép tính và nói theo mẫu.

Phương pháp giải:

Quan sát tranh vẽ rồi đếm số thẻ hay đồ chơi của mỗi bạn, sau đó viết phép tính và nói theo mẫu đã cho.

Lời giải chi tiết:

Bạn gái có nhiều hơn bạn trai 4 cái thẻ.

Bạn trai có ít hơn bạn gái 4 cái thẻ.

Bạn gái có ít hơn bạn trai 2 cái đồ chơi.

Bạn trai có nhiều hơn bạn gái 2 cái đồ chơi.

LT

Bài 1 (trang 20 SGK Toán 2 tập 1)

Số?

a) Lớp em đi chơi công viên.

Chúng em mang theo 36 quả chuối và 12 quả cam.

- Số quả chuối nhiều hơn số quả cam là .?. quả.

- Số quả cam ít hơn số quả chuối là .?. quả.

b) Năm nay cô giáo 29 tuổi, em 7 tuổi.

- Em ít hơn cô giáo .?. tuổi.

- Cô giáo nhiều hơn em .?. tuổi

Phương pháp giải:

a) Thực hiện phép trừ: 36 – 12. Từ đó tìm được số quả chuối nhiều hơn số quả cam bao nhiêu quả và số quả cam ít hơn số quả chuối bao nhiêu quả.

b) Thực hiện phép trừ: 29 – 7. Từ đó tìm được em ít hơn cô giáo bao nhiêu tuổi và cô giáo nhiều hơn em bao nhiêu tuổi.

Lời giải chi tiết:

a) Ta có:  36 – 12 = 24.

Vậy: Số quả chuối nhiều hơn số quả cam là 24 quả.

Số quả cam ít hơn số quả chuối là 24 quả.

b) Ta có: 29 – 7 = 22.

Vậy: Em ít hơn cô giáo 22 tuổi.

        Cô giáo nhiều hơn em 22 tuổi.

Bài 2

Số?

a) Đo độ dài mỗi băng giấy:

Băng giấy xanh dài .?. cm.

Băng giấy tím dài .?. cm.

b) Băng giấy tím ngắn hơn băng giấy xanh .?. cm.

Phương pháp giải:

a) Dùng thước kẻ để đo độ dài của mỗi băng giấy.

b) Muốn tìm băng giấy tím ngắn hơn băng giấy xanh bao nhiêu xăng-ti-mét ta lấy độ dài băng giấy xanh trừ đi độ dài băng giấy tím.

Lời giải chi tiết:

a) Dùng thước kẻ đo ta có kết quả:

    Băng giấy xanh dài 10 cm.

    Băng giấy tím dài 6 cm.

b) Băng giấy tím ngắn hơn băng giấy xanh số xăng-ti-mét là:

                10 – 6 = 4 (cm)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.7 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 2 - Chân trời sáng tạo - Xem ngay