Phép cộng có nhớ trong phạm vi 1000


Đặt tính rồi tính. Số? a) 500 + 20 + 6 = …. b) 50 + 2 + 600 = …. c) 5 + 60 + 200 = …. >, <, = 700 + 30 + 8 …. 738 900 + 60 + 1 ….. 691 400 + 40 …. 404 Dưới đây là số trứng của mỗi con gà đẻ trong 1 năm.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Thực hành

Bài 1 (trang 89)

Đặt tính rồi tính.

218 + 543                    670 + 139                    627 + 8

394 + 412                    46 + 61                        80 + 747

Phương pháp giải:

Đặt tính sao cho các chữu số ở cùng một hàng thẳng cột với nhau.

Tính theo thứ tự từ phải sang trái.

Lời giải chi tiết:

Luyện tập

Bài 1 (trang 90)

Số?

Phương pháp giải:

Áp dụng công thức: Số hang + Số hạng = Tổng

Em thực hiện tính tổng rồi viết vào ô trống.

Lời giải chi tiết:

Số hạng

652

384

173

501

74

Số hạng

139

205

436

188

909

Tổng

791

589

609

689

983

Bài 2

Số?

a) 500 + 20 + 6 = ….

b) 50 + 2 + 600 = ….

c) 5 + 60 + 200 = ….

Phương pháp giải:

Em tính nhẩm kết quả các phép tính rồi viết số thích hợp vào chỗ chấm.

Lời giải chi tiết:

a) 500 + 20 + 6 = 526

b) 50 + 2 + 600 = 652

c) 5 + 60 + 200 = 265

Bài 3

>, <, =

700 + 30 + 8 …. 738

900 + 60 + 1 ….. 691

400 + 40 …. 404

Phương pháp giải:

Em tính nhẩm kết quả các phép cộng rồi so sánh hai vế và điền dấu thích hợp vào chỗ chấm.

Lời giải chi tiết:

700 + 30 + 8 = 738

900 + 60 + 1 > 691

400 + 40 > 404

Bài 4

Tính:

a) 632 + 118 + 247

b) 435 + 129 + 315

Phương pháp giải:

Em thực hiện tính tổng các số từ trái sang phải.

Lời giải chi tiết:

a) 632 + 118 + 247 = 750 + 247 = 997

b) 435 + 129 + 315 = 564 + 315 = 879

Bài 5

Dưới đây là số trứng của mỗi con gà đẻ trong 1 năm.

Số?

a) Tổng số trứng của gà nâu và gà trắng là ? quả.

b) Tổng số trứng của cả ba con gà là ? quả.

Phương pháp giải:

a) Tổng số trứng của gà nâu và gà trắng bằng 168 + 207 quả.

b) Tổng số trứng của cả ba con gà là 168 + 207 + 200 quả.

Lời giải chi tiết:

a) Tổng số trứng của gà nâu và gà trắng là 168 + 207 = 375 (quả)

b) Tổng số trứng của cả ba con gà là 168 + 207 + 200 = 375 + 200 = 575 (quả)

Bài 6

a) Một trang trại nuôi 387 con gà đẻ trứng và 550 con gà lấy thịt. Hỏi trang trại nuôi tất cả bao nhiêu con gà?

b) Mỗi tuần lễ, gà đẻ trứng ăn hết 409 kg thức ăn, gà lấy thịt ăn hết 231 kg thức ăn. Hỏi mỗi tuần lễ, cả hai loại gà ăn hết bao nhiêu ki-lô-gam thức ăn?

Phương pháp giải:

a) Số con gà trang trại nuôi tất cả = Số con gà đẻ trứng + Số con gà lấy thịt.

b) Số kg thức ăn mỗi tuần hai loại gà ăn hết = Số kg thức ăn của gà trắng + Số kg thức ăn của gà lấy thịt.

Lời giải chi tiết:

a) Trang trại nuôi tất cả số con gà là

       387 + 550 = 937 (con gà)

b) Mỗi tuần lễ, cả hai loại gà ăn hết số ki-lô-gam thức ăn là

    409 + 231 = 640 (kg)

    Đáp số: a) 937 con gà

                 b) 640 kg

Thử thách

Số?

Phương pháp giải:

Gà mái cân nặng bằng 2 chú gà con.

Gà trống cân nặng bằng 3 chú gà con.

Gà trống + gà mái + gà con = 6 kg

Từ đó em xác định được cân nặng mỗi con.

Lời giải chi tiết:

Quan sát tranh ta thấy:

Gà mái cân nặng bằng 2 chú gà con.

Gà trống cân nặng bằng 3 chú gà con.

Gà trống + gà mái + gà con = 5 + 1 = 6 kg

Vậy ta có 3 chú gà con + 2 chú gà con + 1 chú gà con = 6 kg

Hay 6 chú gà con cân nặng = 6 kg.

Vậy gà con cân nặng 1 kg, gà mái nặng 2 kg và gà trống nặng 3 kg.

 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
 • Phép trừ có nhớ trong phạm vi 1000

  Đặt tính rồi tính. 182 – 127 209 – 145 350 – 18 518 – 324 670 – 346 409 - 55 a) Mỗi con vật nặng bao nhiêu ki-lô-gam? b) Con vật nào nặng nhất, con vật nào nhẹ nhất? Số? Biết rằng ba số theo hàng hay theo cột đều có tổng là 500. Mùa xoài năm nay, gia đình bà Ba thu hoạch được 965 kg xoài, trong đó có 375 kg xoài tượng, còn lại là xoài cát. Hỏi gia đình bà Ba thu hoạch được bao nhiêu ki-lô-gam xoài cát?

 • Em làm được những gì?

  a) Viết số học sinh mỗi đội tham dự Hội khỏe Phù Đổng. 754 – 623 548 + 170 62 + 218 450 - 36 Tìm số, biết ba số theo hàng ngang, theo cột dọc hay theo hàng chéo đều có tổng là 150.Đội múa sạp có 22 bạn, trong đó có 6 bạn trai. Hỏi đội múa sạp có bao nhiêu bạn gái?

 • Ôn tập các số trong phạm vi 1000

  Làm theo mẫu. Đọc và viết số. Số? Bốn lớp 2A, 2B, 2C, 2D gấp hạc giấy để trang trí lớp. Tìm số hạc giấy của mỗi lớp, biết rằng: - Số hạc giấy của lớp 2A là số tròn chục lớn nhất có hai chữ số. - Số hạc giấy của lớp 2B nhiều hơn lớp 2A là 5 con. - Số hạc giấy của lớp 2C là số liền trước của 110. - Số hạc giấy của lớp 2D là số liền sau của 110. Đổi chỗ hai hình để các số được sắp xếp theo thứ tự: a) Từ lớn đến bé.

 • Ôn tập phép nhân và phép chia

  Làm theo mẫu. Ôn tập: Bảng nhân 2, bảng chia 2. Bảng nhân 5, bảng chia 5. Tính: a) 2 x 4 5 x 9 b) 15 : 5 12 : 2 5 x 7 2 x 10 18 : 2 20 : 5 5 x 6 2 x 7 35 : 5 14 : 2 2 x 9 5 x 8 45 : 5 20 : 2 a) Giải bài toán theo tóm tắt sau: 1 tổ: 5 cây 4 tổ: … cây?

 • Nặng hơn, nhẹ hơn

  Nặng hơn, nhẹ hơn hay nặng bằng nhau? Hộp nào nặng nhất?

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 2 - Chân trời sáng tạo - Xem ngay

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 2 trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ 3 bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp con lớp 2 học tốt.