Giải Toán 2 CTST, giải bài tập SGK toán lớp 2 đầy đủ và chi tiết nhất Chương 3: Phép cộng, phép trừ có nhớ trong phạm vi 100

Em làm được những gì (trang 89, 90)


Giải Em làm được những gì? trang 89, 90 SGK Toán 2 Chân trời sáng tạo. Bài 1. Đặt tính rồi tính: 36 + 27, ...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Bài 1 (trang 89 SGK Toán 2 tập 1)

Đặt tính rồi tính.

36 + 27               18 + 52                 83 + 9

74 + 19                55 + 25                9 + 61

Phương pháp giải:

- Đặt tính : Viết các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.

- Tính : Cộng các chữ số lần lượt từ phải sang trái.

Lời giải chi tiết:

\(\begin{array}{*{20}{c}}{ + \begin{array}{*{20}{c}}{36}\\{27}\end{array}}\\\hline{\,\,\,\,63}\end{array}\)                                      \(\begin{array}{*{20}{c}}{ + \begin{array}{*{20}{c}}{18}\\{52}\end{array}}\\\hline{\,\,\,70}\end{array}\)                               \(\begin{array}{*{20}{c}}{ + \begin{array}{*{20}{c}}{83}\\{\,\,9}\end{array}}\\\hline{\,\,\,\,92}\end{array}\)

\(\begin{array}{*{20}{c}}{ + \begin{array}{*{20}{c}}{74}\\{19}\end{array}}\\\hline{\,\,\,\,93}\end{array}\)                                      \(\begin{array}{*{20}{c}}{ + \begin{array}{*{20}{c}}{55}\\{25}\end{array}}\\\hline{\,\,\,80}\end{array}\)                               \(\begin{array}{*{20}{c}}{ + \begin{array}{*{20}{c}}{\,\,\,9}\\{61}\end{array}}\\\hline{\,\,\,\,70}\end{array}\)

Bài 2

Bài 2 (trang 89 SGK Toán 2 tập 1)

Số?

Phương pháp giải:

- Quan sát tranh vẽ để tìm số quả táo xanh và số quả táo đỏ.

- Tính tổng số quả táo đỏ và xanh ta lấy số quả táo đỏ và số quả táo xanh.

Lời giải chi tiết:

a) Có 30 quả táo xanh.

   Có 40 quả táo đó.

b) Tổng số quả táo đỏ và xanh là:

                40 + 30 = 70 (quả)

Vậy: Tổng số quả táo đỏ và xanh là 70 quả.

Bài 3

Bài 3 (trang 89 SGK Toán 2 tập 1)

Số?

Cây bút chì màu xanh dài .?. cm.

Phương pháp giải:

- Quan sát tranh vẽ để xác định chiều dài của cây bút chì màu đỏ và số xăng-ti-mét cây bút chì màu xanh dài hơn cây bút chì màu đỏ.

- Để tìm chiều dài của cây bút chì màu xanh ta lấy chiều dài của cây bút chì màu đỏ cộng với số xăng-ti-mét cây bút chì màu xanh dài hơn cây bút chì màu đỏ.

Lời giải chi tiết:

Cây bút chì màu xanh dài số xăng-ti-mét là:

                9 + 5 = 14 (cm)

                             Đáp số: 14 cm.

Vậy: cây bút chì màu xanh dài 14 cm.

VH

Vui học (trang 90 SGK Toán 2 tập 1)

Lấy các hũ mật ong nào để được 35 \(l\)  mật ong?

Phương pháp giải:

Quan sát kĩ hình vẽ, tính nhẩm ra nháp tổng của 2 số hay 3 số nào bằng 35 thì ta lấy những hũ mật ong đó.

Lời giải chi tiết:

Ta có:

        17 \(l\) + 18 \(l\) = 35 \(l\);

        8 \(l\) + 12 \(l\) + 15 \(l\) = 20 \(l\) + 15 \(l\) = 35 \(l\);

        15 \(l\) + 12 \(l\) + 8 \(l\) = 27 \(l\) + 8 \(l\) = 35 \(l\).

Vậy để được 35 \(l\)mật ong ta sẽ lấy 2 hũ: 17 \(l\) và 18 \(l\) hoặc lấy 3 hũ: 8 \(l\), 12 \(l\) và 15 \(l.\) hoặc lấy 3 hũ 15 \(l.\) , 12 \(l\) và 8 \(l\) 

KP

Khám phá (trang 90 SGK Toán 2 tập 1)

Quan sát các mô hình và cho biết:

Mô hình chợ cao hơn mô hình nhà hát bao nhiêu đề-xi-mét?

Phương pháp giải:

- Quan sát mô hình để xác định số đề-xi-mét mô hình bưu điện cao hơn mô hình nhà hát và số đề-xi-mét mô hình chợ cao hơn mô hình bưu điện.

- Để tìm số đề-xi-mét mô hình chợ cao hơn mô hình nhà hát ta lấy số đề-xi-mét mô hình bưu điện cao hơn mô hình nhà hát cộng với số đề-xi-mét mô hình chợ cao hơn mô hình bưu điện.

Lời giải chi tiết:

Quan sát mô hình ta thấy mô hình bưu điện cao hơn mô hình nhà hát 16 dm và mô hình chợ cao hơn mô hình bưu điện 28 dm.

Mô hình chợ cao hơn mô hình nhà hát số đề-xi-mét là:

                  16 + 28 = 44 (dm)

                                    Đáp số: 44 dm.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.1 trên 11 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 2 - Chân trời sáng tạo - Xem ngay