Giải Toán 2 CTST, giải bài tập SGK toán lớp 2 đầy đủ và chi tiết nhất Chương 3: Phép cộng, phép trừ có nhớ trong phạm vi 100

Có thể, chắc chắn, không thể


Giải Có thể, chắc chắn, không thể trang 105 SGK Toán 2 Chân trời sáng tạo. Bài 1. Có thể, chắc chắn hay không thế?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Bài 1 (trang 105 SGK Toán 2 tập 1)

Có thể, chắc chắn hay không thể?

a) Thẻ được chọn .?. có số tròn chục.

b) Thẻ được chọn .?. có số 70.

c) Thẻ được chọn .?. có số 50.

Phương pháp giải:

- Quan sát các số đã cho rồi dự đoán các trường hợp có thể xảy ra.

- Số tròn chục là số có chữ số hàng đơn vị là 0.

Lời giải chi tiết:

a) Thẻ được chọn chắc chắn có số tròn chục (Vì các số 40, 50, 60 đều là số tròn chục).

b) Thẻ được chọn không thể có số 70 (Vì trong 3 thẻ không có thẻ nào có số 70).

c) Thẻ được chọn có thể có số 50 (Vì trong 3 thẻ có 1 thẻ có số 50).

Bài 2

Bài 2 (trang 105 SGK Toán 2 tập 1)

Trò chơi Tập tầm vông (nhóm chơi 2 người).

• Người đố giấu  trong lòng một bàn tay và nắm lại rồi hát:

Tập tầm vông

Tay không tay có

Tập tầm vó

Tay có tay không

Tay nào có, tay nào không?

• Người đoán chỉ một tay của người đố.

Nếu đoán đúng, người đoán sẽ trở thành người đố, trò chơi lại tiếp tục.

Lời giải chi tiết:

Các em tự chơi theo hướng dẫn nhé.

HĐTT

Hoạt động thực tế (trang 105 SGK Toán 2 tập 1)

Em tập dùng các từ có thể, chắc chắn, không thể khi nói chuyện với người thân.

Lời giải chi tiết:

Ví dụ mẫu:

Em và anh chơi chơi trò tung xúc xắc với nhau.

Em tung xúc xắc 1 lần. Khi đó:

- Số chấm tròn trên mặt xúc xắc chắc chắn là số tự nhiên lớn hơn 0 và nhỏ hơn 7.

- Số chấm tròn trên mặt xúc xắc có thể là 4.

- Số chấm tròn trên mặt xúc xắc không thể là 8.

Bởi vì: xúc xắc có 6 mặt và số chấm tròn trên các mặt đó là 1; 2; 3; 4; 5; 6.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 10 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 2 - Chân trời sáng tạo - Xem ngay