Bảng nhân 2


Bài 2: Đố bạn các phép nhân trong bảng...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

TH

Bài 1 (trang 14 SGK Toán 2 tập 2)

Số ?

Phương pháp giải:

Đếm thêm 2 đơn vị rồi điền các số còn thiếu vào ô trống.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Bài 2 (trang 14 SGK Toán 2 tập 2)

Đố bạn các phép nhân trong bảng.

Phương pháp giải:

Học thuộc các tích 2 × 1 = 2,  2 × 5 = 10, 2 × 10 = 20. Sau đó dựa vào ba tính đó để tìm kết quả của các tích khác.

Lời giải chi tiết:

Ví dụ mẫu:

2 × 7                               2 × 9

10 + 2 + 2 = 14              20 – 2 = 18

2 × 7 = 14                      2 × 9 = 18

LT

Bài 1 (trang 15 SGK Toán 2 tập 2)

Số ?

Phương pháp giải:

Đếm thêm 2 đơn vị (với các dãy số ở bên trái) hoặc đếm bớt 2 đơn vị (với các dãy số ở bên phải) rồi điền các số còn thiếu vào ô trống.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Bài 2 (trang 15 SGK Toán 2 tập 2)

Tính nhẩm:

Phương pháp giải:

Tính nhẩm kết quả các phép tính dựa vào bảng nhân 2 đã học.

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Bài 3 (trang 15 SGK Toán 2 tập 2)

Số ?

Phương pháp giải:

Dựa vào bảng nhân 2 đã học để điền các số còn thiếu vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

Bài Vui học

Vui học (trang 15 SGK Toán 2 tập 2)

Quan sát bức tranh sau.

           10 con vịt có .?. cái cánh.

Phương pháp giải:

Để tìm số cái bánh của 10 con vịt ta lấy số cái cánh của 1 con vịt nhân với 10, hay ta thực hiện phép tính 2 × 10.

Lời giải chi tiết:

10 con vịt có số cái cánh là:

2 × 10 = 20 (cái cánh)

Vậy 10 con vịt có 20 cái cánh.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 2 - Chân trời sáng tạo - Xem ngay