Bảng nhân 5


Bài 1

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

TH

Bài 1 (trang 16 SGK Toán 2 tập 2)

Trò chơi: Thực hành với bảng nhân 5.

Mỗi lượt chơi:

• Một vài bạn đứng trước lớp.

• Các bạn dưới lớp đọc đồng thanh các kết quả ở bảng nhân 5: 5, 10, 15, 20, ...

• Các bạn dưới lớp ngừng đọc theo hiệu lệnh của giáo viên.

• Các bạn đứng trước lớp viết phép nhân có kết quả là số được đọc cuối cùng.

• Cả lớp nhận xét và vỗ tay.

Phương pháp giải:

Học sinh tìm hiểu cách chơi rồi chơi trò chơi theo hướng dẫn.

Lời giải chi tiết:

Học sinh chơi trò chơi theo hướng dẫn trong sách giáo khoa.

LT

Bài 1 (trang 17 SGK Toán 2 tập 2)

Tính nhẩm.

Phương pháp giải:

Tính nhẩm kết quả các phép tính dựa vào bảng nhân 5 đã học.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Bài 2 (trang 17 SGK Toán 2 tập 2)

Số ?

Phương pháp giải:

Dựa vào bảng nhân 5 đã học để điền các số còn thiếu vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Bài 3 (trang 17 SGK Toán 2 tập 2)

Mỗi chậu cây có 5 bông hoa. Hỏi 4 chậu cây như thế có bao nhiêu bông hoa?

Phương pháp giải:

- Đọc kĩ đề bài để xác định đề bài cho biết gì (mỗi chậu cây có 5 bông hoa) và hỏi gì (4 chậu cây có bao nhiêu bông hoa) rồi hoàn thành tóm tắt bài toán.

- Để tìm số bông hoa có trong 4 chậu cây ta lấy số bông hoa có trong 1 chậu cây nhân với 4.

Lời giải chi tiết:

Vui học

Vui học (trang 17 SGK Toán 2 tập 2)

Quan sát hình ảnh sau.

         Có .?. cái bút chì.

Phương pháp giải:

Có nhiều cách để làm bài (chẳng hạn đếm, cộng, nhân) để tìm số bút chì có tất cả, học sinh có thể tùy chọn cách làm phù hợp.

Lời giải chi tiết:

Ta có thể làm như sau:

Quan sát ta thấy cứ 5 cái bút chì được xếp vào 1 nhóm và có 9 nhóm như thế. Như vậy 5 được lấy 9 lần, do đó ta viết được phép nhân là 5 × 9 = 45.

Vậy: Có 45 cái bút chì.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 2 - Chân trời sáng tạo - Xem ngay