Phép trừ có nhớ trong phạm vi 1000


Đặt tính rồi tính. 182 – 127 209 – 145 350 – 18 518 – 324 670 – 346 409 - 55 a) Mỗi con vật nặng bao nhiêu ki-lô-gam? b) Con vật nào nặng nhất, con vật nào nhẹ nhất? Số? Biết rằng ba số theo hàng hay theo cột đều có tổng là 500. Mùa xoài năm nay, gia đình bà Ba thu hoạch được 965 kg xoài, trong đó có 375 kg xoài tượng, còn lại là xoài cát. Hỏi gia đình bà Ba thu hoạch được bao nhiêu ki-lô-gam xoài cát?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Thực hành

Đặt tính rồi tính.

182 – 127                                209 – 145                                350 – 18

518 – 324                                670 – 346                                409 - 55

 

Phương pháp giải:

Đặt tính sao cho các số ở cùng hàng thẳng cột với nhau.

Tính theo thứ tự từ phải sang trái.

Lời giải chi tiết:

Luyện tập

Bài 1 ( trang 93)

a) Mỗi con vật nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

b) Con vật nào nặng nhất, con vật nào nhẹ nhất?

Phương pháp giải:

Để tính cân nặng của mỗi con vật, em thực hiện tính các phép cộng và phép trừ.

So sánh rồi tìm con vật nặng nhất và con vật nhẹ nhất.

Lời giải chi tiết:

a) Ta có 630 kg – 150 kg = 480 kg. Vậy con bò sữa nặng 480 kg.

270 kg + 230 kg = 500 kg. Vậy con trâu nặng 500 kg.

180 kg + 40 kg = 220 kg. Vậy con lợn nặng 220 kg.      

700 kg – 450 kg = 250 kg. Vậy con bò nặng 250 kg.

b) Ta có 220 < 250 < 480 < 500

Vậy con lợn nhẹ nhất, con trâu nặng nhất.

Bài 2

Số?

Biết rằng ba số theo hàng hay theo cột đều có tổng là 500.

Phương pháp giải:

Em tính nhẩm để tìm các số còn thiếu sao cho tổng các số trong một hàng hoặc một cột đều là 500.

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Số?

Phương pháp giải:

Quan sát dãy số ta thấy quy luật: Các số giảm dần 15 đơn vị.

Để tìm số đứng sau, ta thấy số đứng trước trừ đi 15.

Lời giải chi tiết:

Quan sát dãy số ta thấy quy luật: Các số giảm dần 15 đơn vị.

Để tìm số đứng sau, ta thấy số đứng trước trừ đi 15.

Bài 4

Mùa xoài năm nay, gia đình bà Ba thu hoạch được 965 kg xoài, trong đó có 375 kg xoài tượng, còn lại là xoài cát. Hỏi gia đình bà Ba thu hoạch được bao nhiêu ki-lô-gam xoài cát?

Phương pháp giải:

Số ki-lô-gam xoài cát = Số kg xoài gia đình bà Ba thu hoạch được – Số kg xoài tượng.

Lời giải chi tiết:

Gia đình bà Ba thu hoạch được bao nhiêu ki-lô-gam xoài cát là

965 – 375 = 590 (kg)

Đáp số: 590 kg

Bài 5

Tìm chỗ sai trong các phép tính sau. Hãy làm lại cho đúng.

Phương pháp giải:

Dựa vào cách đặt tính rồi tính rồi tìm lỗi sai và sửa lại cho đúng.:

Đặt tính sao cho các số ở cùng hàng thẳng cột với nhau.

Tính theo thứ tự từ phải sang trái.

Lời giải chi tiết:

a) Ta có 471 + 309 = 780. Vậy kết quả phép tính trên là sai.

b) Câu b sai ở cách đặt tính.

c) Ta có 583 – 266 = 317. Vậy kết quả phép tính trên là sai.

Ta sửa lại như sau:

Vui học

Số?

Phương pháp giải:

Cân nặng của con heo = Cân nặng của bò sữa – 105 kg.

Lời giải chi tiết:

Ta có bò sữa nặng 192 kg. Bò sữa nặng hơn heo 105 kg.

Vậy cân nặng của con heo là

192 – 105 = 87 (kg)

Đáp số: 87 kg

Thử thách

Chữ số?

Phương pháp giải:

Dựa vào cách đặt tính rồi tính rồi tính nhẩm các số còn thiếu để được phép tính đúng.

Lời giải chi tiết:

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 5 phiếu
 • Em làm được những gì?

  a) Viết số học sinh mỗi đội tham dự Hội khỏe Phù Đổng. 754 – 623 548 + 170 62 + 218 450 - 36 Tìm số, biết ba số theo hàng ngang, theo cột dọc hay theo hàng chéo đều có tổng là 150.Đội múa sạp có 22 bạn, trong đó có 6 bạn trai. Hỏi đội múa sạp có bao nhiêu bạn gái?

 • Ôn tập các số trong phạm vi 1000

  Làm theo mẫu. Đọc và viết số. Số? Bốn lớp 2A, 2B, 2C, 2D gấp hạc giấy để trang trí lớp. Tìm số hạc giấy của mỗi lớp, biết rằng: - Số hạc giấy của lớp 2A là số tròn chục lớn nhất có hai chữ số. - Số hạc giấy của lớp 2B nhiều hơn lớp 2A là 5 con. - Số hạc giấy của lớp 2C là số liền trước của 110. - Số hạc giấy của lớp 2D là số liền sau của 110. Đổi chỗ hai hình để các số được sắp xếp theo thứ tự: a) Từ lớn đến bé.

 • Ôn tập phép nhân và phép chia

  Làm theo mẫu. Ôn tập: Bảng nhân 2, bảng chia 2. Bảng nhân 5, bảng chia 5. Tính: a) 2 x 4 5 x 9 b) 15 : 5 12 : 2 5 x 7 2 x 10 18 : 2 20 : 5 5 x 6 2 x 7 35 : 5 14 : 2 2 x 9 5 x 8 45 : 5 20 : 2 a) Giải bài toán theo tóm tắt sau: 1 tổ: 5 cây 4 tổ: … cây?

 • Nặng hơn, nhẹ hơn

  Nặng hơn, nhẹ hơn hay nặng bằng nhau? Hộp nào nặng nhất?

 • Ôn tập phép cộng và phép trừ

  Quan sát hình vẽ sau: Tính: a) Tổng số bút chì ở hình A và hình B. b) Hiệu số bút chì ở hình A và hình B. Tính nhẩm. a) 80 + 20 b) 500 + 200 70 + 50 800 – 400 160 – 90 320 + 300 220 – 50 670 – 500 Đặt tính rồi tính. 356 + 127 762 – 237 450 – 248 84 + 520 948 – 64 139 + 670

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 2 - Chân trời sáng tạo - Xem ngay

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 2 trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ 3 bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp con lớp 2 học tốt.