Em làm được những gì?


a) Viết số học sinh mỗi đội tham dự Hội khỏe Phù Đổng. 754 – 623 548 + 170 62 + 218 450 - 36 Tìm số, biết ba số theo hàng ngang, theo cột dọc hay theo hàng chéo đều có tổng là 150.Đội múa sạp có 22 bạn, trong đó có 6 bạn trai. Hỏi đội múa sạp có bao nhiêu bạn gái?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

a) Viết số học sinh mỗi đội tham dự Hội khỏe Phù Đổng.

Phương pháp giải:

Em quan sát hình vẽ, xác định số trăm, số chục, số đơn vị rồi viết số tương ứng với số học sinh của mỗi đội.

Lời giải chi tiết:

Số học sinh của đội A gồm: 1 trăm, 2 chục và 7 đơn vị. Vậy đội A có 127 bạn.      

Số học sinh của đội B gồm 2 trăm, 6 chục và 5 đơn vị. Vậy đội B có 265 bạn..

Số học sinh của đội C gồm 1 trăm, 7 chục và 4 đơn vị. Vậy đội B có 174 bạn.

Số học sinh của đội D gồm 2 trăm, 6 chục và 1 đơn vị. Vậy đội D có 261 bạn.

Bài 2

Đặt tính rồi tính.

754 – 623                    548 + 170                    62 + 218                     450 - 36

Phương pháp giải:

Đặt tính sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.

Tính theo thứ tự từ phải sang trái.

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Tìm số, biết ba số theo hàng ngang, theo cột dọc hay theo hàng chéo đều có tổng là 150.

Phương pháp giải:

Em hãy tính nhẩm sao cho tổng các số theo hàng ngang hay cột dọc, hàng chéo đều bằng 150.

Lời giải chi tiết:

Bài 4

Có thể, chắc chắn hay không thể?

Phương pháp giải:

Em quan sát bức tranh rồi dự đoán khả năng quả bóng có thể chui vào vòng tròn hay không rồi điền từ có thể, chắc chắn hay không thể vào chỗ chấm.

Lời giải chi tiết:

Quả còn có thể chui qua vòng tròn.

Bài 5

Đội múa sạp có 22 bạn, trong đó có 6 bạn trai. Hỏi đội múa sạp có bao nhiêu bạn gái?

Phương pháp giải:

Số bạn gái của đội múa sạp = Tổng số bạn của đội múa sạp – 6 bạn

Lời giải chi tiết:

Số bạn gái của đội múa sạp là

22 – 6 = 16 (bạn)

Đáp số: 16 bạn

Bài 6

Buổi liên hoan văn nghệ có 128 bạn diễn viên và 465 bạn khán giả. Hỏi có tất cả bao nhiêu bạn diễn viên và khán giả?

Phương pháp giải:

Số bạn diễn viên và khán giả = Số bạn diễn viên + Số bạn khán giả.

Lời giải chi tiết:

Có tất cả số bạn diễn viên và khán giả là

128 + 465 = 593 (bạn)

Đáp số: 593 bạn

Thử thách

Mỗi con vật nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

 

Phương pháp giải:

Con vịt + 3 kg = 10 kg.

Con mèo + 3 kg = Con vịt

Con vịt + con mèo + con chó + 1 kg = 40 kg

Từ đó em xác định được cân nặng của mỗi con vật.

Lời giải chi tiết:

Quan sát tranh ta thấy:

Con vịt + 3 kg = 10 kg. Vậy con vịt cân nặng 10 kg – 3 kg = 7 kg.

Con mèo + 3 kg = Con vịt

Vậy con mèo nặng 7 kg – 3 kg = 4 kg

Con vịt + con mèo + con chó = 40 kg

Ta có 7 kg + 4 kg + con chó + 1 kg = 40 kg

Vậy con chó cân nặng 40 kg – 7 kg – 4 kg – 1 kg = 28 kg.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
 • Ôn tập các số trong phạm vi 1000

  Làm theo mẫu. Đọc và viết số. Số? Bốn lớp 2A, 2B, 2C, 2D gấp hạc giấy để trang trí lớp. Tìm số hạc giấy của mỗi lớp, biết rằng: - Số hạc giấy của lớp 2A là số tròn chục lớn nhất có hai chữ số. - Số hạc giấy của lớp 2B nhiều hơn lớp 2A là 5 con. - Số hạc giấy của lớp 2C là số liền trước của 110. - Số hạc giấy của lớp 2D là số liền sau của 110. Đổi chỗ hai hình để các số được sắp xếp theo thứ tự: a) Từ lớn đến bé.

 • Ôn tập phép nhân và phép chia

  Làm theo mẫu. Ôn tập: Bảng nhân 2, bảng chia 2. Bảng nhân 5, bảng chia 5. Tính: a) 2 x 4 5 x 9 b) 15 : 5 12 : 2 5 x 7 2 x 10 18 : 2 20 : 5 5 x 6 2 x 7 35 : 5 14 : 2 2 x 9 5 x 8 45 : 5 20 : 2 a) Giải bài toán theo tóm tắt sau: 1 tổ: 5 cây 4 tổ: … cây?

 • Nặng hơn, nhẹ hơn

  Nặng hơn, nhẹ hơn hay nặng bằng nhau? Hộp nào nặng nhất?

 • Ôn tập phép cộng và phép trừ

  Quan sát hình vẽ sau: Tính: a) Tổng số bút chì ở hình A và hình B. b) Hiệu số bút chì ở hình A và hình B. Tính nhẩm. a) 80 + 20 b) 500 + 200 70 + 50 800 – 400 160 – 90 320 + 300 220 – 50 670 – 500 Đặt tính rồi tính. 356 + 127 762 – 237 450 – 248 84 + 520 948 – 64 139 + 670

 • Phép trừ có nhớ trong phạm vi 1000

  Đặt tính rồi tính. 182 – 127 209 – 145 350 – 18 518 – 324 670 – 346 409 - 55 a) Mỗi con vật nặng bao nhiêu ki-lô-gam? b) Con vật nào nặng nhất, con vật nào nhẹ nhất? Số? Biết rằng ba số theo hàng hay theo cột đều có tổng là 500. Mùa xoài năm nay, gia đình bà Ba thu hoạch được 965 kg xoài, trong đó có 375 kg xoài tượng, còn lại là xoài cát. Hỏi gia đình bà Ba thu hoạch được bao nhiêu ki-lô-gam xoài cát?

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 2 - Chân trời sáng tạo - Xem ngay