Ước lượng


Giải Ước lượng trang 11 12 SGK Toán 2 Chân trời sáng tạo. Bài 1. Ước lượng rồi đếm...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

TH

Bài 1 (trang 11 SGK Toán 2 tập 1)

Ước lượng rồi đếm.

Ước lượng: Có khoảng .?. chiếc máy bay.

Đếm: Có .?. chiếc máy bay.

Phương pháp giải:

- Tìm xem máy bay được xếp thành mấy hàng và mỗi hàng có khoảng bao nhiêu chiếc máy bay.

- Đếm số máy bay theo các hàng (1 chục, 2 chục, 3 chục, ...), từ đó ước lượng được số chiếc máy bay.

Lời giải chi tiết:

- Các chiếc máy bay được xếp thành 5 hàng.

- Mỗi hàng có khoảng 10 chiếc máy bay.

- Đếm số chiếc máy bay theo các hàng (1 chục, 2 chục, 3 chục, 4 chục, 5 chục).

- Ước lượng: Có khoảng 50 chiếc máy bay.

Đếm từng chiếc ta thấy có 50 chiếc máy bay.

Bài 2

Ước lượng rồi đếm.

Ước lượng: Có khoảng .?. ngôi sao.

Đếm: Có .?. ngôi sao.

Phương pháp giải:

- Tìm xem các ngôi sao được xếp thành mấy nhóm và mỗi nhóm có khoảng bao nhiêu ngôi sao.

- Đếm số ngôi sao theo các hàng (1 chục, 2 chục, 3 chục, ...), từ đó ước lượng được số ngôi sao.

Lời giải chi tiết:

- Các ngôi sao được xếp thành 3 nhóm.

- Mỗi nhóm có khoảng 10 ngôi sao.

- Đếm số ngôi sao theo các nhóm (1 chục, 2 chục, 3 chục).

- Ước lượng: Có khoảng 30 ngôi sao.

Đếm từng ngôi sao ta thấy có 28 ngôi sao.

LT

Bài 1 (trang 12 SGK Toán 2 tập 1)

Ước lượng rồi đếm.

Ước lượng: Có khoảng .?. chiếc thuyền.

Đếm: Có .?. chiếc thuyền.

Phương pháp giải:

- Tìm xem các chiếc thuyền được xếp thành mấy hàng và mỗi hàng có khoảng bao nhiêu chiếc thuyền.

- Đếm số theo các hàng (1 chục, 2 chục, 3 chục, ...), từ đó ước lượng được số chiếc thuyền.

Lời giải chi tiết:

- Các được xếp thành 4 hàng .

- Mỗi hàng có khoảng 10 chiếc thuyền.

- Đếm số theo các hàng (1 chục, 2 chục, 3 chục, 4 chục).

- Ước lượng: Có khoảng  40 chiếc thuyền.

Đếm từng chiếc thuyền ta thấy có 41 chiếc thuyền.

Bài 2

Ước lượng rồi đếm.

Ước lượng: Có khoảng .?. quả bóng.

Đếm: Có .?. quả bóng.

Phương pháp giải:

- Tìm xem các quả bóng được xếp thành mấy nhóm và mỗi nhóm có khoảng bao nhiêu quả bóng.

- Đếm số theo các hàng (1 chục, 2 chục, 3 chục, ...), từ đó ước lượng được số quả bóng.

Lời giải chi tiết:

- Các quả bóng được xếp thành 6 nhóm.

- Mỗi nhóm có khoảng 10 quả bóng.

- Đếm số quả bóng theo các nhóm (1 chục, 2 chục, 3 chục, 4 chục, 5 chục, 6 chục).

- Ước lượng: Có khoảng  60 quả bóng.

Đếm từng quả bóng ta thấy có 61 quả bóng.

Bài 3

Ước lượng rồi đếm.

Ước lượng: Có khoảng .?. quả bóng.

Đếm: Có .?. quả bóng.

Phương pháp giải:

- Tìm xem các quả bóng được xếp thành mấy hàng và mỗi hàng có khoảng bao nhiêu quả bóng.

- Đếm số theo các hàng (1 chục, 2 chục, 3 chục, ...), từ đó ước lượng được số quả bóng.

Lời giải chi tiết:

- Các quả bóng được xếp thành 3 hàng.

- Mỗi hàng có khoảng 10 quả bóng.

- Đếm số quả bóng theo các hàng (1 chục, 2 chục, 3 chục).

- Ước lượng: Có khoảng 30 quả bóng.

Đếm từng quả bóng ta thấy có 27 quả bóng.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 2 - Chân trời sáng tạo - Xem ngay

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 2 trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ 3 bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp con lớp 2 học tốt.