Phép chia


Bài 1: Chia đều 10 cái bánh cho 5 bạn. Hỏi mỗi bạn được mấy cái bánh? 10 : ? = ?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

TH

Bài 1 (trang 19 SGK Toán 2 tập 2)

Chia đều 10 cái bánh cho 5 bạn. Hỏi mỗi bạn được mấy cái bánh?

Phương pháp giải:

Dùng đồ dùng học tập là 10 khối lập phương để chia cho 5 bạn theo phương pháp “chia thành các phần bằng nhau”.

Lời giải chi tiết:

Dùng đồ dùng học tập là 10 khối lập phương để chia cho 5 bạn. Đầu tiên, chia mỗi bạn 1 cái; chia tiếp mỗi bạn 1 cái nữa thì hết. Cuối cùng mỗi bạn được 2 cái.

Vậy nếu chia đều 10 cái bánh cho 5 bạn thì mỗi bạn được 2 cái bánh.

Bài 2

Bài 2 (trang 19 SGK Toán 2 tập 2)

Có 10 cái bánh, chia cho mỗi bạn 2 cái bánh. Hỏi có mấy bạn được chia bánh?

Phương pháp giải:

Dùng đồ dùng học tập là 10 khối lập phương để chia cho các bạn, mỗi bạn 2 cái  theo phương pháp “chia theo nhóm”.

Lời giải chi tiết:

Dùng đồ dùng học tập là 10 khối lập phương để chia cho các bạn, mỗi bạn 2 cái: 2 cái cho bạn đầu tiên, 2 cái cho bạn tiếp theo, 2 cái cho bạn tiếp, 2 cái cho bạn tiếp theo nữa và 2 cái cho bạn cuối cùng. Do đó có 5 bạn được chia.

Vậy nếu có 10 cái bánh, chia cho mỗi bạn 2 cái bánh thì có 5 bạn được chia bánh.

LT

Bài 1 (trang 19 SGK Toán 2 tập 2)

Viết phép nhân, dựa vào phép nhân viết hai phép chia (theo mẫu).

Phương pháp giải:

a) Quan sát tranh ta thấy có 3 hàng xe, mỗi hàng có 7 xe. Ta tìm được phép tính tìm số xe có tất cả là 7 × 3 = 21. Từ phép nhân đó, ta viết được 2 phép chia tương ứng bằng cách lấy tích chia cho thừa số.

b) Quan sát tranh ta thấy có 4 hàng, mỗi hàng có 5 máy bay. Ta tìm được phép tính tìm số máy bay có tất cả là 5 × 4 = 20. Từ phép nhân đó, ta viết được 2 phép chia tương ứng bằng cách lấy tích chia cho thừa số.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Bài 2 (trang 20 SGK Toán 2 tập 2)

Viết phép chia (theo mẫu).

Phương pháp giải:

Dựa vào phép phép nhân đã cho, ta viết được 2 phép chia tương ứng bằng cách lấy tích chia cho thừa số.

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Bài 3 (trang 20 SGK Toán 2 tập 2)

Tìm kết quả phép chia dựa vào phép nhân (theo mẫu).

Phương pháp giải:

Quan sát mẫu ta thấy để biết 20 chia 5 bằng mấy, ta nhẩm xem 5 nhân mấy bằng 20 (5 × 4 = 20), vậy 20 chia 5 bằng 4.

Thực hiện tương tự với các phép tính còn lại.

Lời giải chi tiết:

Vui học

Vui học (trang 20 SGK Toán 2 tập 2)

Em chỉ đường cho bạn Rùa về đích: đi theo phép tính đúng.

Phương pháp giải:

Ôn lại các phép tính trong bảng nhân 2, bảng nhân 5 và các phép chia tương ứng với các phép chia trên, từ đó nhận biết được các phép tính đúng và các phép tính sai rồi tìm đường đi đúng cho bạn Rùa.

Lời giải chi tiết:

Bạn Rùa sẽ đi theo đường mũi tên như sau:

Bài 4

Bài 4 (trang 21 SGK Toán 2 tập 2)

a) Mỗi đội bóng có 5 cầu thủ. Hỏi 6 đội bóng có bao nhiêu cầu thủ?

b) Xếp đều 30 quả cam vào 5 đĩa. Hỏi mỗi đĩa có bao nhiêu quả cam?

Bài giải

Số quả cam mỗi đĩa có là:

30 : 5 = .?. (quả cam)

Đáp số: .?. quả cam.

Phương pháp giải:

a) Để tìm số cầu thủ của 6 đội bóng ta lấy số cầu thủ của mỗi đội nhân với 6.

b) Để tìm số quả cam có trong mỗi đĩa ta lấy số quả cam có tất cả chia cho số đĩa được chia.

Lời giải chi tiết:

a)

6 đội bóng có số cầu thủ là:

5 × 6 = 30 (quả)

Đáp số: 30 quả.

b)

Số quả cam mỗi đĩa có là:

30 : 5 = 6 (quả cam)

Đáp số: 6 quả cam.

Bài 5

Bài 5 (trang 21 SGK Toán 2 tập 2)

Tìm phép tính phù hợp với bài toán.

Phương pháp giải:

Đọc kĩ đề bài để biết gì và hỏi gì, từ đó xác định được phép tính cần dùng (phép nhân hay phép chia) rồi viết phép tính tương ứng.

Lời giải chi tiết:

• Có 2 hộp bánh, mỗi hộp có 5 cái bánh. Do đó, để tìm số cái bánh có tất cả ta sẽ lấy số cái bánh có trong mỗi hộp nhân với 2, hay phép tính phù hợp là 5 × 2.

• Chia đều 10 cái bánh cho 5 bạn. Do đó, để tìm số cái bánh mỗi bạn được chia ta sẽ lấy số cái bánh có tất cả chia cho số bạn, hay phép tính phù hợp là 10 : 5.

• Có 10 cái bánh, chia cho mỗi bạn 2 cái. Do đó, để tìm số bạn được chia bánh ta lấy số cái bánh có tất cả chia cho số cái bánh mỗi bạn được chia, hay phép tính phù hợp là 10 : 2.

Vậy ta có kết quả như sau:

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.1 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 2 - Chân trời sáng tạo - Xem ngay

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 2 trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ 3 bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp con lớp 2 học tốt.