SGK Toán lớp 2 - CTST Chương 2: Phép cộng, phép trừ qua 10 trong phạm vi 20

Đường gấp khúc


Giải Đường gấp khúc trang 52, 53 SGK Toán 2 Chân trời sáng tạo. Bài 1. Xếp đường gấp khúc

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

TH

Bài 1 (trang 52 SGK Toán 2 tập 1)

Xếp đường gấp khúc.

Phương pháp giải:

Em nhớ lại hình dạng của đường gấp khúc rồi tự xếp đường gấp khúc theo ý thích.

Lời giải chi tiết:

Ví dụ mẫu: Ta xếp 3 thước kẻ thành đường gấp khúc như sau:

Hoặc xếp 4 thước kẻ thàng đường gấp khúc:

LT

Bài 1 (trang 53 SGK Toán 2 tập 1)

Nói theo mẫu.

Phương pháp giải:

Quan sát hình vẽ để tìm các đoạn thẳng có trong mỗi đường gấp khúc và nói tương tự như mẫu đã cho.

Lời giải chi tiết:

- Đường gấp khúc MNPQ gồm ba đoạn thẳng: MN, NP, PQ.

- Đường gấp khúc HIK gồm hai đoạn thẳng: HI, IK.

- Đường gấp khúc CDEGH gồm bốn đoạn thẳng: CD, DE, EG, GH.

Bài 2

Đo rồi tính độ dài mỗi đường gấp khúc.

Đường gấp khúc ABC dài .?.cm.

Đường gấp khúc HIKL dài .?.cm.

Phương pháp giải:

- Dùng thước để đo độ dài các đoạn thẳng AB, BC, HI, IK, KL.

- Độ dài đường gấp khúc ABC bằng tổng độ dài hai đoạn thẳng AB và BC.

- Độ dài đường gấp khúc HIKL bằng tổng độ dài ba đoạn thẳng HI, IK và KL.

Lời giải chi tiết:

Dùng thước đo ta có độ dài các đoạn thẳng như sau:

Độ dài đường gấp khúc ABC là:

            10 cm + 6 cm = 16 cm

Độ dài đường gấp khúc HIKL là:

            5 cm + 4 cm + 6 cm = 15 cm

Vậy: Đường gấp khúc ABC dài16 cm.

       Đường gấp khúc HIKL dài15 cm.

Bài 3

Tìm hình ảnh một đoạn thẳng, một đường cong và một đường gấp khúc trong hình vẽ sau.

Phương pháp giải:

- Nhớ lại hình dạng của đoạn thẳng, đường cong và đường gấp khúc.

- Quan sát hình vẽ và tìm hình ảnh của đoạn thẳng, một đường cong và một đường gấp khúc.

Lời giải chi tiết:

Ví dụ mẫu:

Hình ảnh của đoạn thẳng (được tô màu xanh da trời)

Hình ảnh của đường cong (được tô màu vàng):

Hình ảnh đường gấp khúc (được tô màu xanh lá cây):

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
 • Ba điểm thẳng hàng

  Giải Ba điểm thẳng hàng trang 54, 55 SGK Toán 2 Chân trời sáng tạo. Bài 1. Đọc ba điểm thẳng hàng (theo mẫu)

 • Em làm được những gì (trang 56, 57, 58)

  Giải Em làm được những gì trang 56, 57, 58 SGK Toán 2 Chân trời sáng tạo. Bài 1. Tính nhẩm

 • Phép trừ có hiệu bằng 10

  Giải Phép trừ có hiệu bằng 10 trang 59 SGK Toán 2 Chân trời sáng tạo. Bài 1. Mỗi hình che số nào?

 • 11 trừ đi một số

  Giải 11 trừ đi một số trang 61 SGK Toán 2 Chân trời sáng tạo. Bài 1. Tính ...

 • 12 trừ đi một số

  Giải 12 trừ đi một số trang 63 SGK Toán 2 Chân trời sáng tạo. Bài 1. Tính: a) 12 - 2 - 1 ; ...

 • 13 trừ đi một số

  Giải 13 trừ đi một số trang 64 SGK Toán 2 Chân trời sáng tạo. Bài 1. Tính: a) 13 - 3 - 1 ; ...

 • 14, 15, 16, 17, 18 trừ đi một số

  Giải 14, 15, 16, 17, 18 trừ đi một số trang 66 SGK Toán 2 Chân trời sáng tạo

 • Bảng trừ

  Giải Bảng trừ trang 67, 68, 69, 70 SGK Toán 2 Chân trời sáng tạo. Bài 1. Trò chơi với bảng trừ.

 • Em giải bài toán

  Giải Em giải bài toán trang 72 SGK Toán 2 Chân trời sáng tạo. Bài 1. Một trang trại có 74 con bò mẹ và 24 con bò con. Hỏi trang trại đó có tất cả bao nhiêu con bò mẹ và bò con?

 • Bài toán nhiều hơn

  Giải Bài toán nhiều hơn trang 73 SGK Toán 2 Chân trời sáng tạo. Bài 1. Ngăn trên có 9 quyển sách ...

 • Bài toán ít hơn

  Giải Bài toán ít hơn trang 74 SGK Toán 2 Chân trời sáng tạo. Bài 1. Lớp 2A có 35 học sinh ...

 • Đựng nhiều nước, đựng ít nước

  Giải Đựng nhiều nước, đựng ít nước trang 75 SGK Toán 2 Chân trời sáng tạo. Bài 1. Có hai chai đầy nước ...

 • Lít

  Giải Lít trang 76 SGK Toán 2 Chân trời sáng tạo. Bài 1. Dùng các chai nước, hộp sữa để làm quen với 1 l, nhiều hơn 1 l, ít hơn 1 l.

 • Em làm được những gì (trang 77, 78, 79, 80)

  Giải Em làm được những gì trang 77, 78, 79, 80 SGK Toán 2 Chân trời sáng tạo. Bài 1. Quan sát các số sau ...

 • Đường thẳng - Đường cong

  Giải Đường thẳng - Đường cong trang 50, 51 SGK Toán 2 Chân trời sáng tạo. Bài 1. Bạn kiến nào bò theo đường thẳng?

 • Bảng cộng

  Giải Bảng cộng trang 46, 47, 48, 49 SGK Toán 2 Chân trời sáng tạo. Bài 1. Tính nhẩm

 • 7 cộng với một số, 6 cộng với một số

  Giải 7 cộng với một số, 6 cộng với một số trang 44, 45 SGK Toán 2 Chân trời sáng tạo. Bài 1. Tìm số thích hợp.

 • 8 cộng với một số

  Giải 8 cộng với một số trang 42 SGK Toán 2 Chân trời sáng tạo. Bài 1. Tính: a) 8 + 2 + 3; ...

 • 9 cộng với một số

  Giải 9 cộng với một số trang 40 SGK Toán 2 Chân trời sáng tạo. Bài 1. Tính: a) 9 + 1 + 6; ...

 • Phép cộng có tổng bằng 10

  Giải Phép cộng có tổng bằng 10 trang 39 SGK Toán 2 Chân trời sáng tạo. Bài 1. Thêm mấy để được 10?