Giải Toán 2 CTST, giải bài tập SGK toán lớp 2 đầy đủ và chi tiết nhất Chương 2: Phép cộng, phép trừ qua 10 trong phạm vi 20

Đường gấp khúc


Giải Đường gấp khúc trang 52, 53 SGK Toán 2 Chân trời sáng tạo. Bài 1. Xếp đường gấp khúc

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

TH

Bài 1 (trang 52 SGK Toán 2 tập 1)

Xếp đường gấp khúc.

Phương pháp giải:

Em nhớ lại hình dạng của đường gấp khúc rồi tự xếp đường gấp khúc theo ý thích.

Lời giải chi tiết:

Ví dụ mẫu: Ta xếp 3 thước kẻ thành đường gấp khúc như sau:

Hoặc xếp 4 thước kẻ thàng đường gấp khúc:

LT

Bài 1 (trang 53 SGK Toán 2 tập 1)

Nói theo mẫu.

Phương pháp giải:

Quan sát hình vẽ để tìm các đoạn thẳng có trong mỗi đường gấp khúc và nói tương tự như mẫu đã cho.

Lời giải chi tiết:

- Đường gấp khúc MNPQ gồm ba đoạn thẳng: MN, NP, PQ.

- Đường gấp khúc HIK gồm hai đoạn thẳng: HI, IK.

- Đường gấp khúc CDEGH gồm bốn đoạn thẳng: CD, DE, EG, GH.

Bài 2

Đo rồi tính độ dài mỗi đường gấp khúc.

Đường gấp khúc ABC dài .?.cm.

Đường gấp khúc HIKL dài .?.cm.

Phương pháp giải:

- Dùng thước để đo độ dài các đoạn thẳng AB, BC, HI, IK, KL.

- Độ dài đường gấp khúc ABC bằng tổng độ dài hai đoạn thẳng AB và BC.

- Độ dài đường gấp khúc HIKL bằng tổng độ dài ba đoạn thẳng HI, IK và KL.

Lời giải chi tiết:

Dùng thước đo ta có độ dài các đoạn thẳng như sau:

Độ dài đường gấp khúc ABC là:

            10 cm + 6 cm = 16 cm

Độ dài đường gấp khúc HIKL là:

            5 cm + 4 cm + 6 cm = 15 cm

Vậy: Đường gấp khúc ABC dài16 cm.

       Đường gấp khúc HIKL dài15 cm.

Bài 3

Tìm hình ảnh một đoạn thẳng, một đường cong và một đường gấp khúc trong hình vẽ sau.

Phương pháp giải:

- Nhớ lại hình dạng của đoạn thẳng, đường cong và đường gấp khúc.

- Quan sát hình vẽ và tìm hình ảnh của đoạn thẳng, một đường cong và một đường gấp khúc.

Lời giải chi tiết:

Ví dụ mẫu:

Hình ảnh của đoạn thẳng (được tô màu xanh da trời)

Hình ảnh của đường cong (được tô màu vàng):

Hình ảnh đường gấp khúc (được tô màu xanh lá cây):

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
 • Ba điểm thẳng hàng

  Giải Ba điểm thẳng hàng trang 54, 55 SGK Toán 2 Chân trời sáng tạo. Bài 1. Đọc ba điểm thẳng hàng (theo mẫu)

 • Em làm được những gì (trang 56, 57, 58)

  Giải Em làm được những gì trang 56, 57, 58 SGK Toán 2 Chân trời sáng tạo. Bài 1. Tính nhẩm

 • Phép trừ có hiệu bằng 10

  Giải Phép trừ có hiệu bằng 10 trang 59 SGK Toán 2 Chân trời sáng tạo. Bài 1. Mỗi hình che số nào?

 • 11 trừ đi một số

  Giải 11 trừ đi một số trang 61 SGK Toán 2 Chân trời sáng tạo. Bài 1. Tính ...

 • 12 trừ đi một số

  Giải 12 trừ đi một số trang 63 SGK Toán 2 Chân trời sáng tạo. Bài 1. Tính: a) 12 - 2 - 1 ; ...

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 2 - Chân trời sáng tạo - Xem ngay