Đơn vị, chục, trăm, nghìn


Bài

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Bài 1 (trang 38 SGK Toán 2 tập 2)

Viết số, đọc số (theo mẫu).

Phương pháp giải:

Đếm số trăm có trong hình rồi viết số, đọc số (theo mẫu).

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Bài 2 (trang 38 SGK Toán 2 tập 2)

Đọc các số tròn trăm từ 100 đến 1000.

Phương pháp giải:

Đếm thêm 1 trăm (hay 100 đơn vị) rồi điền các số tròn trăm còn thiếu trên tia số, sau đó đọc các số tròn trăm từ 100 đến 1000.

Lời giải chi tiết:

Đọc các số tròn trăm từ 100 đến 1000:

            100 : một trăm

            200 : hai trăm

            300: ba trăm

            400 : bốn trăm

            500: năm trăm

            600 : sáu trăm

            700: bảy trăm

            800: tám trăm

            900: chín trăm

            1000 : một nghìn.

Bài 3

Bài 3 (trang 38 SGK Toán 2 tập 2)

Số ?

Phương pháp giải:

- Đếm số trứng ở mỗi khay.

- Đếm số trứng ở chồng trứng thứ nhất.

- Đếm số trứng ở chồng trứng thứ hai.

- Rút ra kết luận về số trứng.

Lời giải chi tiết:

• Đếm số trứng ở mỗi khay: 1, 2, 3, ...,  20. Mỗi khay có 2 chục quả trứng.

• Đếm chồng trứng thứ nhất: 2 chục, 4 chục, 6 chục, 8 chục, 1 trăm.

• Đếm chồng trứng thứ hai: 2 chục, 4 chục, 6 chục, 8 chục.

• Kết luận:

Bài 4

Bài 4 (trang 39 SGK Toán 2 tập 2)

Viết và đọc các số tròn chục từ 110 đến 200.

Phương pháp giải:

Quan sát hình ảnh các khối lập phương để tìm số trăm, số chục, số đơn vị rồi viết và đọc các số tròn chục từ 110 đến 200.

Lời giải chi tiết:

Bài 5

Bài 5 (trang 40 SGK Toán 2 tập 2)

Mỗi con chim sẽ bay đến cây nào?

Phương pháp giải:

Đếm thêm 1 chục (hay 10 đơn vị) rồi viết các số tròn chục còn thiếu trên tia số, sau đó nối số đó với cách đọc tương ứng. Từ đó tìm được cây mà mỗi con chim sẽ bay đến.

Lời giải chi tiết:

Ta có:

Lại có: Số “một trăm hai mươi” viết là 120.

           Số “một trăm sáu mươi” viết là 160.

           Số “một trăm tám mươi” viết là 180.

           Số “hai trăm” viết là 200.

Vậy: Chú chim màu đen sẽ bay đến cây màu xanh da trời.

        Chú chim màu xanh da trời sẽ bay đến cây màu xanh lá cây.

        Chú chim màu xanh lá cây sẽ bay đến cây màu da cam.

        Chú chim màu da cam sẽ bay đến cây màu tím.

Bài 6

Bài 6 (trang 40 SGK Toán 2 tập 2)

Xếp trứng gà lên xe.

Phương pháp giải:

Đếm số trứng ở mỗi khung rồi đối chiếu với số ghi trên mỗi xe chở trứng rồi nối với xe tương ứng.

Lời giải chi tiết:

 

Vui học

Vui học (trang 41 SGK Toán 2 tập 2)

Quan sát bức tường gạch.

Số?

a) Mỗi hàng có .?. viên gạch.

b) Có tất cả .?. viên gạch.

c) Mỗi màu có bao nhiêu viên gạch?

Phương pháp giải:

b) Quan sát bức tranh tường gạch, đếm số viên gạch có trong mỗi hàng  (10 viên).

b) Đếm số hàng gạch ta thấy có 20 hàng gạch, mỗi hàng đều có 10 viên. Ta đếm theo chục: 10, 20, 30, ..., 190, 200. Từ đó tìm đước số viên gạch có tất cả.

c) Quan sát bức tranh tường gạch rồi đếm số viên gạch mỗi màu.

Lời giải chi tiết:

a) Mỗi hàng có 20 viên gạch.

b) Đếm số hàng gạch ta thấy có 20 hàng gạch, mỗi hàng đều có 10 viên. Ta đếm theo chục: 10, 20, 30, ..., 190, 200.

Vậy: Có tất cả 200 viên gạch.

c)

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.2 trên 5 phiếu
 • Các số từ 101 đến 110

  Bài 2: Đọc, viết các số từ 101 đến 110.

 • Các số từ 111 đến 200

  Bài 1: Làm theo mẫu.

 • Các số có ba chữ số

  Bài 4: Đi theo thứ tự các số tròn chục để đến vương quốc Truyện Cổ Tích.

 • Viết các số thành tổng các trăm, chục, đơn vị

  Bài 2: Viết số thành tổng các trăm, chục, đơn vị. a) 792, b) 435, c) 108, d) 96

 • So sánh các số có ba chữ số

  Bài 2: Điền dấu (>, <, =) thích hợp vào chỗ có dấu “?”.

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 2 - Chân trời sáng tạo - Xem ngay