Các số từ 111 đến 200


Bài 1: Làm theo mẫu.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

TH

Bài 1 (trang 45 SGK Toán 2 tập 1)

Phương pháp giải:

Số 159 gồm 1 trăm, 5 chục, 9 đơn vị. Khi đó ta lấy 1 thẻ trăm, 5 thẻ chục và 9 khối lập phương để thể hiện số 159 theo mẫu đã cho.

Lời giải chi tiết:

LT

Bài 1 (trang 46 SGK Toán 2 tập 1)

Làm theo mẫu.

Phương pháp giải:

Quan sát hình ảnh các khối lập phương để tìm số trăm, số chục, số đơn vị rồi viết và đọc các số đó.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Bài 2 (trang 46 SGK Toán 2 tập 1)

Số?

Phương pháp giải:

Đếm thêm 1 đơn vị rồi điền các số còn thiếu vào tia số đã cho.

Lời giải chi tiết:

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan:


Hỏi bài