Trả lời câu hỏi mục I trang 56 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức


1. Khi pha thêm nước vào cốc nước cam, em thấy màu và vị cốc nước cam thay đổi thế nào? Từ đó hãy cho biết tính chất của hỗn hợp có phụ thuộc vào thành phần không? 2. Hãy kể một số chất tinh khiết và hỗn hợp xung quanh em

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

1. Khi pha thêm nước vào cốc nước cam, em thấy màu và vị cốc nước cam thay đổi thế nào? Từ đó hãy cho biết tính chất của hỗn hợp có phụ thuộc vào thành phần không?
2. Hãy kể một số chất tinh khiết và hỗn hợp xung quanh em

Câu 1

1: Khi pha thêm nước vào cốc nước cam, em thấy màu và vị cốc nước cam thay đổi thế nào? Từ đó hãy cho biết tính chất của hỗn hợp có phụ thuộc vào thành phần không?

Phương pháp giải:

Tính chất hỗn hợp hoàn toàn phụ thuộc vào thành phần

Lời giải chi tiết:

Khi pha thêm nước vào cốc nước cam, màu và vị của cốc nước cam nhạt dần

=> Tính chất của hỗn hợp hoàn toàn phụ thuộc vào thành phần.


Câu 2

2: Hãy kể một số chất tinh khiết và hỗn hợp xung quanh em

Phương pháp giải:

- Chất tinh khiết: chỉ có 1 chất duy nhất

- Hỗn hợp: gồm 2 hay nhiều chất trộn lẫn vào với nhau

Lời giải chi tiết:

- Đơn chất: thủy ngân có trong nhiệt kế, muối tinh, nước cất, pha lê, ….

- Hỗn hợp: thìa inox, không khí, nước vôi trong, bánh quy….


Loigiaihay.comBình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 16: Hỗn hợp các chất