Trả lời câu hỏi mục III trang 57 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức


1. Khi hòa muối ăn vào nước, nếu muối không tan hết, bị lắng xuống đáy thì có gọi là huyền phù không? 2. Kể tên một số nhũ tương và huyền phù xung quanh em.

Video hướng dẫn giải

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

1. Khi hòa muối ăn vào nước, nếu muối không tan hết, bị lắng xuống đáy thì có gọi là huyền phù không?
2. Kể tên một số nhũ tương và huyền phù xung quanh em.

Câu 1

Video hướng dẫn giải

1: Khi hòa muối ăn vào nước, nếu muối không tan hết, bị lắng xuống đáy thì có gọi là huyền phù không?

Phương pháp giải:

Huyền phù gồm các hạt chất rắn lơ lửng trong chất lỏng

Lời giải chi tiết:

Theo định nghĩa về huyền phù, là gồm các hạt chất rắn lơ lửng trong chất lỏng.

=> Khi hòa tan muối ăn vào nước, nếu muối không tan hết sẽ bị lắng xuống đáy chứ không lơ lửng trong lòng chất lỏng nên không phải là huyền phù.


Câu 2

Video hướng dẫn giải

2: Kể tên một số nhũ tương và huyền phù xung quanh em.


Phương pháp giải:

- Huyền phù: gồm các hạt chất rắn lơ lửng trong chất lỏng

- Nhũ tương: gồm các giọt chất lỏng lơ lửng trong 1 chất lỏng khác

Lời giải chi tiết:

- Huyền phù: phù sa trong nước, bùn trong nước

- Nhũ tương: Hỗn hợp lòng đỏ trứng và lòng trắng trứng, hỗn hợp dầu và nước, …..


Loigiaihay.com

Bình chọn:
4.6 trên 8 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm KHTN 6 - Kết nối tri thức - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí