Trả lời câu hỏi mục II trang 57 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức


1. Khi hòa tan đường vào nước, đường bị biến đổi thành chất khác không? 2. Nước muối, giấm ăn, nước giải khát có gas là các dung dịch. Em hãy chỉ ra dung môi và chất tan trong các trường hợp đó 3. Quan sát hình 16.1 và hãy chỉ ra loại nước nào là hỗn hợp đồng nhất? không đồng nhất?

Video hướng dẫn giải

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

1. Khi hòa tan đường vào nước, đường bị biến đổi thành chất khác không?
2. Nước muối, giấm ăn, nước giải khát có gas là các dung dịch. Em hãy chỉ ra dung môi và chất tan trong các trường hợp đó
3. Quan sát hình 16.1 và hãy chỉ ra loại nước nào là hỗn hợp đồng nhất? không đồng nhất?

Câu 1

Video hướng dẫn giải

1: Khi hòa tan đường vào nước, đường bị biến đổi thành chất khác không?


Phương pháp giải:

Đường bị hòa tan trong nước

Lời giải chi tiết:

Khi ta hòa tan đường vào nước, đường bị tan ra, nước đường vẫn giữ được có vị ngọt của đường, trong suốt không có kết tủa hay khí sinh ra

=> Khi hòa tan đường vào nước thì đường không bị biến đổi thành chất khác. 


Câu 2

Video hướng dẫn giải

2: Nước muối, giấm ăn, nước giải khát có gas là các dung dịch. Em hãy chỉ ra dung môi và chất tan trong các trường hợp đó


Phương pháp giải:

- Dung môi thường chiếm phần nhiều trong dung dịch

- Chất tan là chất được hòa tan trong dung môi

Lời giải chi tiết:

Nước muối: dung môi là nước, chất tan là muối ăn

Giấm ăn: dung môi là nước, chất tan là giấm

Nước giải khát có gas: dung môi là nước, chất tan là đường, khí cacbonic và một số chất phụ gia.


Câu 3

Video hướng dẫn giải

3: Quan sát hình 16.1 và hãy chỉ ra loại nước nào là hỗn hợp đồng nhất? không đồng nhất?

 

Phương pháp giải:

- Hỗn hợp đồng nhất: không xuất hiện ranh giới giữa các thành phần

- Hỗn hợp không đồng nhất: xuất hiện ranh giới giữa các thành phần

Lời giải chi tiết:

- Hỗn hợp đồng nhất: nước cất tiêm, nước đường

- Hỗn hợp không đồng nhất: nước cam


Loigiaihay.com

Bình chọn:
4.7 trên 9 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm KHTN 6 - Kết nối tri thức - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí