Trả lời câu hỏi 2 mục II trang 23 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Các thao tác nào dưới đây là cần thiết khi dùng đồng hồ bấm giây?

a) Nhấn nút Start (bắt đầu) để bắt đầu tính thời gian.

b) Nhấn nút Stop (dừng) đúng thời điểm kết thúc sự kiện.

c) Nhấn nút Reset (thiết lập) để đưa đồng hồ bấm giây về số 0 trước khi tiến hành đo.

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

Cả 3 thao tác trên đều cần thiết khi sử dụng đồng hồ bấm giây.

Quy trình sử dụng đồng hồ bấm giây là: c - a - b.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.8 trên 5 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 7: Đo thời gian