Trả lời câu hỏi 1 mục II trang 23 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Muốn đo thời gian thực hiện các thí nghiệm trong phòng thí nghiệm và các sự kiện thể thao, người ta thường sử dụng loại đồng hồ nào? Tại sao?

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

Muốn đo thời gian thực hiện các thí nghiệm trong phòng thí nghiệm và các sự kiện thể thao, người ta thường sử dụng đồng hồ bấm giây.

Vì đồng hồ bấm giây có chức năng xác định thời gian diễn ra một hoạt động, một sự kiện nào đó trong khoảng thời gian ngắn.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 8 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 7: Đo thời gian