Trả lời hoạt động 1 mục II trang 23 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Hãy mô tả một tình huống cho thấy sự cần thiết của việc ước lượng thời gian trong đời sống.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Vận dụng kiến thức thực tiễn cuộc sống.

Lời giải chi tiết

Một tình huống cho thấy sự cần thiết của việc ước lượng thời gian trong đời sống là:

- Khi đi làm, ta ước lượng được thời gian từ nhà đến nơi làm việc sẽ giúp chúng ta sắp xếp thời gian để không bị muộn giờ làm.

- Học sinh khi đi thi, biết ước lượng thời gian sẽ giúp phân bố thời gian hợp lí để làm bài đạt kết quả tốt nhất.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 8 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 7: Đo thời gian