Trả lời hoạt động 2 mục II trang 23 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Hãy ước lượng thời gian đi bộ một vòng quanh lớp học (có thể dùng cách đếm thầm từ 1 giây, 2 giây, …). Sau đó, kiểm tra kết quả ước lượng bằng đồng hồ.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng đồng hồ bấm giây để kiểm tra kết quả.

Lời giải chi tiết

Ước lượng thời gian đi bộ một vòng quanh lớp học khoảng 20 giây. Sau đó dùng đồng hồ bấm giây để kiểm tra.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.8 trên 5 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 7: Đo thời gian