Thực dân Pháp đẩy mạnh chiến tranh xâm lược Đông Dương


Tóm tắt mục I. Thực dân Pháp đẩy mạnh chiến tranh xâm lược Đông Dương

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Mục 1

1. Mỹ can thiệp sâu vào cuộc chiến tranh

- Từ tháng 5/1949, Mỹ từng bước can thiệp sâu vào chiến tranh xâm lược Đông Dương:

+ Ngày 23/12/1950, ký với Pháp “Hiệp định phòng thủ chung Đông Dương”, viện trợ quân sự, kinh tế - tài chính cho Pháp, từng bước thay Pháp ở Đông Dương.

+ Tháng 9/1951, ký với Bảo Đại “Hiệp ước hợp tác kinh tế Việt - Mỹ” nhằm ràng buộc Bảo Đại vào Mỹ.

- Viện trợ của Mỹ chiếm tỉ lệ ngày càng cao trong ngân sách chiến tranh Đông Dương (1950 là 52 tỉ phrăng - chiếm 19% ngân sách; 1953 là 285 tỉ phrăng - chiếm 43% ngân sách).

- Các phái đoàn viện trợ kinh tế, cố vấn quân sự Mỹ đến Việt Nam ngày càng nhiều. Các trung tâm, trường huấn luyện Mỹ tuyển chọn người Việt Nam sang Mỹ học.

Mục 2

2. Kế hoạch Đờ Lát đơ Tát-xi-nhi

Tướng Đờ Lát đờ Tát-xi-nhi

- Dựa vào viện trợ của Mĩ, cuối năm 1950, Pháp đề ra kế hoạch Đờ Lát đờ Tát-xi-nhi, mong muốn kết thúc nhanh chiến tranh. Kế hoạch có 4 điểm chính:

+ Gấp rút tập trung quân Âu - Phi xây dựng một lực lượng cơ động mạnh, phát triển nguỵ quân, xây dựng “quân đội quốc gia”.

+ Xây dựng phòng tuyến công sự xi măng cốt sắt (boong ke), lập “vành đai trắng” bao quanh trung du và đồng bằng Bắc Bộ nhằm ngăn chặn chủ lực ta và kiểm soát ta đưa nhân, tài, vật lực ra vùng tự do.

+ Tiến hành “chiến tranh tổng lực”, bình định vùng tạm chiếm, vơ vét sức người, sức của của nhân dân ta để tăng cường lực lượng của chúng.

+ Đánh phá hậu phương của ta (biệt kích, thổ phỉ, gián điệp, chiến tranh tâm lý, chiến tranh kinh tế).

=> Kế hoạch này làm cho cuộc kháng chiến của ta, nhất là ở vùng sau lưng địch trở nên khó khăn, phức tạp.

Mục 3

3. Mở rộng: Điểm khác nhau cơ bản giữa kế hoạch Đờ-lát đơ Tát-xi-nhi với kế hoạch Rơve:

Điểm khác nhau cơ bản giữa hai kế hoạch là cục diện chiến trường Đông Dương đã có sự thay đổi.

+ Kế hoạch Đờ-lát đơ Tát-xi-nhi được đề ra trong bối cảnh Pháp đang ở trong thế thua.

+ Kế hoạch Rơve được đề ra khi Pháp đang ở trong thế mạnh, nắm được quyền chủ động trên chiến trường chính Bắc Bộ.

ND chính

- Mỹ từng bước can thiệp sâu vào chiến tranh Đông Dương.

- Nội dung chính của kế hoạch Đờ Lát đơ Tát-xi-nhi, điểm khác cơ bản so với kế hoạch Rơve.

Sơ đồ tư duy

Sơ đồ tư duy Thực dân Pháp đẩy mạnh chiến tranh xâm lược Đông Dương

loigiaihay.com


Bình chọn:
3.8 trên 5 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 12 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD