Một hiện tại phân từ thay thế cho mệnh đề phụ : Các cấu trúc này dùng chủ yếu trong văn viết tiếng Anh. Hiện tại phân từ có thể thay thế cho cấu trúc as/since/because + chủ từ + động từ (= bởi vì.) để giải thích cho hành động theo sau


Not knowing the language and having no friends in the town, he found it hard to get work (Không biết ngôn ngữ và lai không có ai là bạn sống ở thị trấn, anh ta cảm thấy khó tìm việc làm.)

Knowing that he wouldn’t be able to buy food on his journey he took large supplies with him. (Biết rằng không thể mua thức ăn cho chuyến đi của mình được anh ta đem theo rất nhiều lương thực) = As he knew...

Quảng cáo
decumar

(Vì  anh ta biết...)

Fearing that the police would- recognize him he never went out in daylight (Sợ rằng cảnh sát sẽ nhận ra mình, hắn không bao giờ ra ngoài vào ban ngày cả) = As he feared... (Vì hắn sợ....)

Lưu ý rằng being ở đầu câu thường có nghĩa là vì anh ta là...

Being a student he was naiurally interested in museums (Là một sinh viên đương nhiên là anh ta quan tâm đến bảo tàng viện.)

Because/as he was a student v.v...

Nó không thể có nghĩa trong khi anh ta là một sinh viên.

Chủ từ của phân từ không cần thiết phải là chủ từ của động từ đi sau :

The day being fine, we decided, to go swimming.

(Vì hôm nay đẹp trời, chúng tôi quyết định đi bơi lội.)

Trong các trường hợp như thế này, phân từ phải theo sau danh từ/đại từ của nó.

Ta cũng có thể dùng nhiều phân từ liên tiếp nhau :

Realizing that he hadn't enough money and not wanting to borrow from his father, he decided, to pawn his watch (Nhận thấy rằng mình không có đủ tiên và không muốn mượn tiền của bố anh ta quyết định đem cầm cái đồng hồ của mình)

Not  knowing the language and having no friends in the town, he found it hard to get work (Không biết ngôn ngữ và lai không có ai là bạn sống ở thị trấn, anh ta cảm thấy khó tìm việc làm.)


Bình chọn:
3.7 trên 3 phiếu

>> Xem thêm