Cách dùng hiện tại phân từ sau các động từ chỉ chi giác

Bình chọn:
3.5 trên 6 phiếu

Phân từ thường hữu dụng hơn vì nó có thể diễn đạt các hành động hoàn tất và chưa hoàn tất. Nhưng nguyên mẫu hữu dụng khi ta muốn nhấn mạnh rằng hành động đã hoàn tất. Nó cũng gọn hơn khi dùng cho một chuỗi hành động liên tục.

A. Các động từ tri giác chủ yếu như see, hear, feel, smell và các động từ listen (to), notice và watch có thể có túc từ + hiện tại phân từ theo sau :

I see him passing my house everyday.

(Tôi thấy hắn đi ngang qua nhà tôi mỗi ngày).

Didn ‘t you hear the clock striking ?

(Em không nghe tiếng đồng hồ đổ chuông sao ?)

I felt the car skidding.

(Tôi cảm thấy bánh xe đang trượt.)

She smelt something burning cuid saw smoke rising

(Cô ấy ngửi thấy mùi khét và đã thấy khói bốc lên.)

-watched them rehearsing the play.

(Tôi xem họ dợt lại vở kịch.)

Hành động trong hiện tại phân từ có thể hoàn tất hoặc chưa hoàn tất :

 I saw him changing the wheel có thể có nghĩa là tôi thấy toàn bộ hoặc một phần hành động của anh ta là thay bánh xe.

B. See, hear, feel và đôi khi listen (to), notice và watch cũng

được theo sau bởi túc từ + nguyên mẫu không có to

We saw him leave the house

( Chúng tôi thấy hắn rời căn nhà.)

I heard him make arrangements for his journey

(Tôi nghe hắn chuẩn bị cho chuyến di.)

Các nguyên mẫu này ám chỉ rằng hành động đã hoàn tất. Do đó I saw him change the wheel có nghĩa là tôi thấy toàn bộ hành động của anh ta,

C. So sánh giữa hai dạng :

Phân từ thường hữu dụng hơn vì nó có thể diễn đạt các hành động hoàn tất và chưa hoàn tất. Nhưng nguyên mẫu hữu dụng khi ta muốn nhấn mạnh rằng hành động đã hoàn tất. Nó cũng gọn hơn khi dùng cho một chuỗi hành động liên tục.

-  I saw him enter the house, unlock a drawer, take out a document , photograph it and put it back. (Tôi thấy anh ta bước vào nhà, m khóa một ngăn kéo, lấy ra một t giấy, chụp hình nó và để nó lại chỗ cũ.)

D. Trong thể bị động ta dùng nguyên mẫu có to sau các động

từ tri giác :

He was heard to say that the minister had been bribed.

( anh ta nghe nói rằng vị bộ trưởng này đã được đút lót hối lộ)

Các bài liên quan: - CÁC PHÂN TỪ (THE PARTICIPLES)

Cách dùng Catch, find, leave + túc từ + hiện tại phân từ Cách dùng Catch, find, leave + túc từ + hiện tại phân từ

If she catches you reading her diary, she’ll be furious.(Nếu cô ấy mà bắt gặp cậu đọc nhật ký của cô ta thì cô ta sẽ điên tiết lên đấy.)Hành động do phân từ diễn đạt luôn luôn gây phật lòng chủ từ.

Xem chi tiết
Cách dùng một động từ go, come, spend, waste, be busy Cách dùng một động từ go, come, spend, waste, be busy

go và come có thể được theo sau bởi dạng phân từ của các động từ chỉ hành động thể chất và động từ shop :They are going riding/skling/sailing.(Họ đang cưỡi ngựa/trượt tuyết/đi thuyền.)

Xem chi tiết
Một cụm hiện tại phân từ thay thế cho mệnh đề chính Một cụm hiện tại phân từ thay thế cho mệnh đề chính

He holds the rope with one hand and stretches out the other to the boy in the water (Anh ta nắm một đầu dây và đưa đầu kia cho thằng bé ở dưới nước = Holding the rope with we hand, he stretches... (Một tay giữ đầu dây, anh ta....)

Xem chi tiết
Một hiện tại phân từ thay thế cho mệnh đề phụ : Các cấu trúc này dùng chủ yếu trong văn viết tiếng Anh. Hiện tại phân từ có thể thay thế cho cấu trúc as/since/because + chủ từ + động từ (= bởi vì.) để giải thích cho hành động theo sau Một hiện tại phân từ thay thế cho mệnh đề phụ : Các cấu trúc này dùng chủ yếu trong văn viết tiếng Anh. Hiện tại phân từ có thể thay thế cho cấu trúc as/since/because + chủ từ + động từ (= bởi vì.) để giải thích cho hành động theo sau

Not knowing the language and having no friends in the town, he found it hard to get work (Không biết ngôn ngữ và lai không có ai là bạn sống ở thị trấn, anh ta cảm thấy khó tìm việc làm.)

Xem chi tiết
Cách dùng động từ mind Cách dùng động từ mind

Do you mind if I moved it ? (Tôi dời nó không sao chứ ?) là hình thức có thể thay thế cho would you mind my moving it ? Nhưng Do you mind my moving it ! có thể có nghĩa rằng hành động đã bắt đầu rồi.

Xem chi tiết
Cách dùng All, each, every, every, everyone, everybody, everything Cách dùng All, each, every, every, everyone, everybody, everything

all (tất cả) mang nghĩa một số người hay vật được xem như là một nhóm,every (mọi) mang nghĩa một số người hay vật được xem như riêng lẻ.

Xem chi tiết
Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay