Cách dùng Catch, find, leave + túc từ + hiện tại phân từ

Bình chọn:
3.5 trên 2 phiếu

If she catches you reading her diary, she’ll be furious.(Nếu cô ấy mà bắt gặp cậu đọc nhật ký của cô ta thì cô ta sẽ điên tiết lên đấy.)Hành động do phân từ diễn đạt luôn luôn gây phật lòng chủ từ.

A. Catch /find :

I caught them stealing my apples

(Tôi bắt gặp họ ăn cắp táo của tôi.)

If she catches you reading her diary, she’ll be furious

(Nếu cô ấy mà bắt gặp cậu đọc nhật ký của cô ta thì cô ta sẽ điên tiết lên đấy.)

Hành động do phân từ diễn đạt luôn luôn gây phật lòng chủ từ.

Với find thì không có điều đó :

I found him standing at the door = I saw him standing at the door when I arrived.

Tôi thấy anh ta đang đứng ở cửa khi tôi tới.)

Với find túc từ có thể là vật vô sinh :

He found a tree lying across the road

(Anh ta thấy một cái cây nằm ngang qua đường).

B. Leave có thể được dùng với một phân từ :

I left him talking to Bob

(Tôi để cho anh ta nói chuyện với Bob.)

He was talking to Bob when I left

(Anh ta đang nói chuyện với Bob khi tôi rời đi.)

Các bài liên quan: - CÁC PHÂN TỪ (THE PARTICIPLES)

Cách dùng một động từ go, come, spend, waste, be busy Cách dùng một động từ go, come, spend, waste, be busy

go và come có thể được theo sau bởi dạng phân từ của các động từ chỉ hành động thể chất và động từ shop :They are going riding/skling/sailing.(Họ đang cưỡi ngựa/trượt tuyết/đi thuyền.)

Xem chi tiết
Một cụm hiện tại phân từ thay thế cho mệnh đề chính Một cụm hiện tại phân từ thay thế cho mệnh đề chính

He holds the rope with one hand and stretches out the other to the boy in the water (Anh ta nắm một đầu dây và đưa đầu kia cho thằng bé ở dưới nước = Holding the rope with we hand, he stretches... (Một tay giữ đầu dây, anh ta....)

Xem chi tiết
Một hiện tại phân từ thay thế cho mệnh đề phụ : Các cấu trúc này dùng chủ yếu trong văn viết tiếng Anh. Hiện tại phân từ có thể thay thế cho cấu trúc as/since/because + chủ từ + động từ (= bởi vì.) để giải thích cho hành động theo sau Một hiện tại phân từ thay thế cho mệnh đề phụ : Các cấu trúc này dùng chủ yếu trong văn viết tiếng Anh. Hiện tại phân từ có thể thay thế cho cấu trúc as/since/because + chủ từ + động từ (= bởi vì.) để giải thích cho hành động theo sau

Not knowing the language and having no friends in the town, he found it hard to get work (Không biết ngôn ngữ và lai không có ai là bạn sống ở thị trấn, anh ta cảm thấy khó tìm việc làm.)

Xem chi tiết
Cách dùng phân từ hoàn thành (perfect participle) Cách dùng phân từ hoàn thành (perfect participle)

Phân từ hoàn thành nhấn mạnh rằng hành động thứ nhất đã hoàn thành trước khi hành động sau bắt đầu. Nhưng nó không cần thiết phải có trong các tổ hợp loại này, ngoại trừ khi cách dùng của hiện tại phân từ có thể dẫn tới sự nhầm lẫn. Do đó, ở đây ta nên dùng hiện tại hoàn thành hơn

Xem chi tiết
Câu điều kiện trong lời nói gián tiếp Câu điều kiện trong lời nói gián tiếp

Mệnh đề if + câu hỏi thường được tường thuật với mệnh đề if để sau :

Xem chi tiết
Cách dùng động từ mind Cách dùng động từ mind

Do you mind if I moved it ? (Tôi dời nó không sao chứ ?) là hình thức có thể thay thế cho would you mind my moving it ? Nhưng Do you mind my moving it ! có thể có nghĩa rằng hành động đã bắt đầu rồi.

Xem chi tiết
Gửi văn hay nhận ngay phần thưởng